Innehåll

Balans nr 1 2019

På den internationella scenen

Nytt år. Nytt uppdrag. Med femton års erfarenhet av revisorsfrågor är Helene Agélii nu de nordiska revisorernas gemensamma röst på de internationella arenorna.

Efter att ha ägnat större delen av sitt yrkesliv åt revisorsfrågor utifrån olika perspektiv började Helene Agélii fundera på nästa steg i karriären. Nyfikenheten och vetgirigheten pockade på, och hon ville ha en ny utmaning. Under tiden som chefsjurist på FAR hade hon haft flera internationella uppdrag och det hade blivit allt mer uppenbart att de flesta frågorna avgörs på arenor utanför Sveriges gränser. När hon blev uppmanad att söka tjänsten som generalsekreterare i Nordiska Revisorsförbundet (NRF) tvekade hon inte en sekund; det här skulle ju kunna vara drömjobbet!

I augusti förra året utsågs Helene Agélii formellt till ny generalsekreterare i NRF. Hon tillträdde tjänsten 1 januari.

Varför tackade du ja till jobbet?

– Det absolut roligaste under min tid på FAR var att få arbeta med internationella frågor, till exempel var jag ledamot i IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants), den internationella standardsättaren i etikfrågor för branschen. Det var också väldigt spännande att delta i hela processen kring EU:s revisionspaket. När ett förslag väl når Sverige kan man bara påverka i begränsad utsträckning och jag vill vara med där besluten fattas, därför vill jag arbeta internationellt. Som generalsekreterare i NRF får jag fokusera hundra procent på de internationella frågorna och det ska bli väldigt spännande.

Det är alltså ditt drömjobb?

– Ja, så känns det!

Vilka erfarenheter har du med dig som är värdefulla i din nya roll?

– Jag har ju jobbat med revisorsfrågor utifrån olika infallsvinklar de senaste femton åren. Först på Revisorsinspektionen (dåvarande Revisorsnämnden), sedan på justitiedepartementet där jag var utredningssekreterare i den statliga utredning som implementerade 2006 års revisorsdirektiv samt arbetade fram förslag för att slopa den obligatoriska revisionsplikten. Jag har dessutom en bakgrund som domare. Sammantaget har min bakgrund gett mig insikt i hur olika parter tänker, vilket är väldigt användbart för att kunna bygga upp argumentationen på ett bra sätt. En stor del av mitt arbete på FAR har ju dessutom handlat om internationella frågor så jag har byggt upp ett brett internationellt kontaktnät.

Vilka är de mest aktuella branschfrågorna?

– Som alltid är ju de övergripande områdena förtroendet för branschen och branschens relevans. Mer konkret är frågor om hur digitaliseringen påverkar branschen och branschens attraktionskraft viktiga områden. Men även revision av små företag och att undersöka om det finns ett behov av att utvidga bestyrkandeuppdrag är prioriterade områden. Vi måste fundera kring vilka tjänster som kommer att efterfrågas i framtiden. Det kan handla om till exempel it-säkerhet och hållbarhet. Vi ser ju en förskjutning från finansiell till icke-finansiell information.

Vad är det som är så kul med revisorer?

– Ha, ha, ja det var väl knappast en barndomsdröm att arbeta med revisorsfrågor. Men man kan säga att jag halkade in lite på ett bananskal. Efter att ha blivit kammarrättsassessor i Sundsvall skulle jag flytta tillbaka till Stockholm, men hade inget jobb. Lennart Grufberg, som var kammarrättspresident i Sundsvall och tidigare ordförande i RN:s tillsynsnämnd, sa att jag absolut skulle söka jobb på RN. Oj, tänkte jag. Jag visste ju inte ens vad RN var, så jag fick googla ... Och sökte jobb där och fick det. Sedan var jag fast i revisorsfrågorna. Det är ju ett väldigt intressant och roligt område som utvecklas hela tiden. Jag har stor respekt för revisorer, de har både bredd och djup i sina kunskaper och det finns ett tydligt samhällsintresse inom kåren.

Hur hamnade du som chefsjurist på FAR?

– Vid avskedsmiddagen efter att Utredningen om revisorer och revision var klar hade jag Dan Brännström (FAR:s dåvarande generalsekreterare) vid bordet och han frågade om jag var intresserad av tjänsten som chefsjurist på FAR. Absolut, svarade jag, och på den vägen blev det!

Vad driver dig som yrkesperson?

– Viljan att lära mig nya saker. Jag är väldigt nyfiken och vetgirig och jag tycker om att utmana mig själv!

Apropå utmaningar, hur ser du på rollen som generalsekreterare för NRF?

– Det är en självständig och fri roll. Jag kommer att lägga upp strategier och planer med generalsekreterarna, eller motsvarande, i de nordiska revisorsföreningarna, men sedan är det ju upp till mig hur jag mer konkret väljer att arbeta för att uppnå de strategiska målen. Det gäller ju att jag levererar resultat, bland annat att jag lyckas lobba för våra förslag så att de beaktas i de internationella forumen. Rollen är dessutom lite speciell i och med att jag inte har några medarbetare utan är ensam. Det känns därför bra att jag kan fortsätta att ha mitt kontor i FAR:s lokaler och befinna mig i den miljön.

Hur förberedde du dig?

– Min företrädare Jens Röder och jag träffades och pratade en hel del om praktiska frågor, men framför allt har vi gått igenom och diskuterat de strategiskt viktiga frågorna. Jens har verkligen satt NRF på kartan och för mig gäller det att bevara och förstärka det nordiska samarbetet ytterligare.

Pernilla Halling

NRF

Nordiska Revisorsförbundet (NRF) grundades 1932 och är samarbetsorgan för de fem nordiska ländernas revisorsföreningar.

Helene Agélii

Bor: I Täby.

Familj: Barnen Philip, Jacob och Hanna.

Gör på fritiden: Umgås med familj och vänner. Reser, läser och pysslar i hemmet.

Karriären i korthet

1996

Juristlinjen Uppsala universitet (1991–1996)

1996

Notarie vid Sundsvalls tingsrätt (1996–1998)

2001

Kammarrättsassessor vid kammarrätten i Sundsvall (2001–2003)

2003

Börjar som avdelningsdirektör vid Revisorsnämnden (2003–2009)

2007

Utredningssekreterare i Utredningen om revisorer och revision (2007–2008)

2009

Börjar som föreningsjurist på FAR (2009–2011)

2011

Chefsjurist på FAR (2011–2018)

2012

Styrelseledamot i IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) (2012–2017)

2014

Expert i Utredningen om EU:s revisionspaket (2014–2016)

2015

Ordförande i den arbetsgrupp inom IESBA som leder översynen av de etiska reglerna kring gåvor och gästfrihet (2015–2018)

2019

Generalsekreterare i det nordiska revisorsförbundet, NRF

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%