Innehåll

Balans nr 1 2019

En ”aha-upplevelse” pekade ut vägen

Intresset för brott och straff ledde Fredrik Richter till juridikstudierna.

Hej Fredrik!

Som uppskattar att träffa drivna och nytänkande entreprenörer.

Varför valde du att bli skatterådgivare?

Mitt intresse för skatterätten kom främst genom en praktik hos PwC under studietiden. Det var en ”aha-upplevelse” att få inblick i hur rådgivare kan tillämpa den teoretiska och komplexa skatterätten i praktiken, framförallt i företagsförvärv. Kombinationen av analytiskt tänkande, pedagogiskt framförande och affärsmässighet tilltalade mig.

Vilka reaktioner möter du från omgivningen?

Bara positiva reaktioner där de flesta har stor respekt för yrkets komplexitet. Sedan märker jag att de som inte är eller har varit i revisionsbranschen har svårt att ta till sig hur många olika områden det faktiskt finns inom skatterätten. Den stereotypa bilden av en skattejurist som något ”stelt” gör också att reaktionen från omgivningen ofta blir överraskande positiv när man gillar att diskutera annat än redovisning och skatt, till exempel familj, fotboll och resor.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att få träffa så fantastiskt många drivna och nytänkande entreprenörer i kombination med förmånen att få arbeta i ett internationellt nätverk.

Om du inte hade varit skatterådgivare – vad hade du jobbat med då?

Förmodligen som polis. Det var faktiskt intresset för ”brott och straff” som ursprungligen ledde mig till juridikstudierna.

Pernilla Halling

Fredrik Richter

Ålder: 44.

Gör: Auktoriserad skatterådgivare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%