Innehåll

Balans nr 2 2019

Aspia tar täten

Det är glädjande att kunna meddela att andelen kvinnliga delägare inom de större byråerna har ökat i årets jämställdhetsundersökning. Och nykomlingen Aspia tar täten och drar upp snittet.

Totalen är givetvis intressant. Men räknar man bort Aspia så är ökningen endast drygt en procentenhet. Alltså ingen rekordfart bland de sju byråerna som ingår i tidigare års undersökningar. Men ändå ett steg i rätt riktning med tanke på att byråerna som helhet stod och stampade på samma ställe i förra årets undersökning.

Och visst, det går att diskutera resultatet i årets undersökning. Aspia skiljer sig från de övriga sju byråerna i och med att byrån inte har revisionsverksamhet. I vilken utsträckning detta har betydelse för andelen kvinnliga delägare överlåter jag till dig som läsare att fundera över.

Det är lika spännande varje år att få se resultatet! Och så roligt med den positiva respons vi får från byråerna som ingår i undersökningen, men även från andra håll i branschen. För oss på redaktionen blir det tydligt att Balans genom god journalistik kan bidra till utvecklingen. Vi kan helt enkelt fungera som en blåslampa i viktiga frågor.

Vi har också nöjet att välkomna en ny krönikör! I vartannat nummer av Balans kommer Pernilla Lundqvist, ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, att skriva krönikor tillsammans med någon av de övriga ledamöterna i gruppen.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling, chefredaktör för Balans.

Hör gärna av dig till mig på pernilla.halling@far.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%