Innehåll

Balans nr 2 2019

Hallå där Carl Svernlöv

I slutet av januari avgjordes HQ-målet i och med Högsta domstolens besked att inte bevilja prövningstillstånd. Men en fråga kvarstår, menar Baker McKenzie-advokaten Carl Svernlöv, som med kollegan och advokaten Jonas Benedictsson företrädde styrelseledamöterna Pernilla Ström och Carolina Dybeck Happe.

Hade Finansinspektionen (FI) rätt att dra tillbaka HQ Banks tillstånd att driva bankrörelse?

– Resultatet av de myndighets- och domstolsprövningar som företagits sedan FI återkallade tillståndet pekar inte otvetydigt på att beslutet var riktigt. Tvärtom ger bland annat RI:s och Stockholms tingsrätts uppfattning i brottmålsdomen anledning att anta att det var felaktigt.

Du förordar en HQ-kommission. Vad ska en sådan undersöka?

– Den centrala frågan är om FI verkligen hade fog för återkallelsen. Av principiellt mer intresse är även om FI:s tillsynsmedel är effektiva och adekvata vid liknande situationer, samt om beslutskedjan vid återkallande av tillstånd, överklagande av FI:s beslut och beslut från förvaltningsrätten, är tillräckligt rättssäker med tanke på den akuta tidspress som en bankstyrelse hamnar under i en liknande situation.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%