Innehåll

Balans nr 2 2019

Karin Apelman

Kära läsare,

När jag skriver den här spalten är jag på väg till CEO-möte i New York. Den globala organisationen The International Federation of Accountants (IFAC) har bjudit in vd:ar från organisationerna i de 130 medlemsländerna för att diskutera branschens utmaningar. Som ni minns var hållbarhet och digitalisering på agendan vid världskongressen i Sydney i höstas. De frågorna är fortsatt aktuella.

I slutet av januari presenterade FAR den tredje framtidsstudien i samarbete med Kairos Future. Den avmystifierar blockkedjan, tekniken alla pratar om men få förstår, och visar på hur blockkedjeinspirerad teknik kan skapa lösningar inom redovisning, revision och skatt. I vissa fall behövs lagändringar men de tekniska lösningarna finns där, färdiga att använda. Att vara med och styra hur informationskedjorna digitaliseras är ett sätt att framtidssäkra vår bransch. Som exempel: när kvittot bara finns på ett ställe så går det inte att manipulera, vilket skulle effektivisera och höja kvaliteten på vårt arbete. Och dessutom göra det mer stimulerande.

Hållbarhet är ett modeord. Men för mig är det naturligt att inkludera hållbarhet i allt vi gör och på så sätt bidra till ett långsiktigt värdeskapande. Vår bransch medverkar till att hållbarhetssäkra verksamheter och det innebär affärsmöjligheter inom konkreta områden som skatt, entreprenörskap och många andra områden. Det gäller även social hållbarhet, som att vara en attraktiv bransch – och då kommer jämställdhet och mångfald in i bilden. Balans jämställdhetsundersökning i det här numret visar på relativt goda siffror bland de stora byråerna.

Vår bransch är i högsta grad engagerad i hållbarhetsfrågorna. Därför kommer vi att fortsätta prata hållbarhet på olika arenor inom och utanför Sverige.

Apropå arenor framöver – visst kommer ni på branschdagarna 19–20 september? Vi jobbar intensivt med att skapa ett intressant program, så kom gärna med förslag på spännande och aktuella ämnen!

Karin Apelman är generalsekreterare och vd i FAR.

På Karins agenda:

  1. CEO-möte på IFAC, New York
  2. Dialog med Srf, nästa möte är 18 mars på FAR
  3. Controllerdagen i Uppsala 3 april

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%