Innehåll

Balans nr 2 2019

Ny kod ökar transparensen

Sista februari gick remisstiden ut för Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Branschexpert manar revisorer att hålla sig uppdaterade.

En av anledningarna till Svensk Kooperations framtagande av koden Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag är att styrelsearbetet ska bli mer transparent.

Det menar Bo Thorstorp och Lars Wennberg, bland annat rådgivare till Svensk Kooperation, vilka har lett arbetsgruppen som har tagit fram koden.

– Den nya koden är nyskapande och i framkant och med det menar vi att det är en principbaserad kod utan regler, där principerna ska tillämpas och företagen förklara på vilket sätt enligt devisen ”följ och förklara”, säger de till Balans.

I sitt remissvar skriver FAR att man är positiv till den nya koden med fokus på långsiktigt och hållbart företagande – och påpekar att branschorganisationens bedömning är att revisorn ska revidera styrningsrapporten.

– Enligt förslaget till kod ska det årligen upprättas en styrningsrapport där företaget beskriver hur koden har tillämpats. För revisorer är det viktigt att notera att koden anger att styrningsrapporten ska tas in i årsredovisningen. Revisorn måste alltså ta ställning till hur styrningsrapporten ska granskas, säger Lennart Iredahl, auktoriserad revisor och revisionsexpert på FAR.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%