Innehåll

Balans nr 2 2019

Sida vid sida

Hon var den envisa och klipska toppstudenten, han den aktade universitetslektorn och redovisningsspecialisten som upptäckte hennes talang. 20 år senare är Sten-Eric Ingblad fortfarande Pernilla Lundqvists viktigaste bollplank.

Det skiljer närmare femtio år mellan Pernilla Lundqvist, 38, och Sten-Eric Ingblad, 85. Men åldern har aldrig varit ett hinder. Snarare en fördel. För i rollen som mentor har Sten-Eric Ingblads erfarenheter, kunskap, kontaktnät – och framförallt hans tid varit bärande ingredienser i varför mentorsrelationen bestått.

Pernilla Lundqvist hade egentligen tänkt bli revisor. Men Sten-Eric Ingblad, hennes dåvarande lärare på Högskolan i Borås i slutet av 1990-talet, lade snabbt märke till att hans student hade fallenhet för ämnet externredovisning samt argumentation. Och hennes karriär ändrade riktning. Snart forskade hon och undervisade i externredovisning på lärosätet halva tiden, andra halvan jobbade hon på det lokala KPMG-kontoret.

I dag kan Pernilla Lundqvist stoltsera med ett cv som få andra 38-åringar i branschen. Hon är ekonomie doktor och chef för EY:s redovisningsspecialister på avdelningen Accounting and Reporting i Norden, med bas i Stockholm. Hon jobbar som redovisningsspecialist för såväl revisions- som icke-revisionskunder, är delägare i EY, engagerad i FAR som ordförande i policygruppen för redovisning och som lärare på olika FAR-kurser. Pernilla Lundqvist har även uppdrag som ekonomisk expert i hovrätten för västra Sverige, är lärare på Handelshögskolan i Göteborg, tidigare ordförande i det statliga Regelrådet och sakkunnig i statliga Redovisningsutredningen (SOU 2014:22 och 2015:8). Från och med detta nummer av Balans ska hon dessutom skriva krönikor tillsammans med kollegorna i policygruppen.

Och genom alla turer och nya erbjudanden har Sten-Eric Ingblad stått vid hennes sida.

Vad har mentorskapet inneburit rent konkret?

Sten-Eric: Det var grundläggande för mentorskapet att vi hade samma intresse. Redovisning är ett väldigt stort ämne, men just externredovisning och kopplingen till juridiken var det inte många som hade som specialitet. Jag var också ofta anlitad av revisionsbyråer, advokatbyråer och företag. Och Pernilla gillade även den praktiska biten.

Pernilla: Sten-Eric hade en förmåga att övertyga via metodik och retorik, så mitt intresse för frågorna utvecklades. Det började med att Sten-Eric var min lärare som sedan blev min handledare och mentor. Han var känd bland revisionsbyråer och hade både akademin och praktiken som grund. Mentorskapet innebar sparring i ämnet och karriärutveckling. En traditionell akademisk lärare har inte varit utanför skolans väggar på det viset, men Sten-Eric hade hela tiden en fot i näringslivet. Det första vi gjorde tillsammans var med Irev, dåvarande FAR Akademi, då vi spelade in en interaktiv utbildning inom IFRS.

Sten-Eric: Jag är fortfarande nyfiken. Senast i går läste jag om frågor som berörde intäktsredovisning och som jag ville diskutera med Pernilla. En förutsättning för mentorskapet är att ha en gemensam kärna.

Pernilla: Vi har under alla år tillbringar oerhört mycket tid ihop, och pratat och ventilerat redovisning, regler och olika frågor. Men peppandet har också betytt mycket. Jag är generellt orädd som person, men Sten-Eric har stöttat och sagt att jag klarar allt, vilket har fått mig att växa.

Vad kan ett mentorskap få för betydelse i karriären?

Pernilla: Sten-Eric har alltid lyft fram mig och tagit in mig i sina nätverk. Han är fortfarande ett stort namn inom redovisning och jag tror att många har tänkt: ”Om Sten-Eric jobbar med henne, då måste hon vara väldigt duktig”.

Pernilla: Min karriär hade sett helt annorlunda ut om jag inte hade haft Sten-Eric som mentor. Det är tack vare honom som jag har kommit in i forumen så tidigt och kunnat positionera mig i utredningar och inom FAR. Visst ligger det hårt arbete bakom, men Sten-Eric hjälpte mig att hitta vägar in. Jag har stått inför många beslut, som har varit svåra att ta med en kollega. Och då har Sten-Eric funnits där.

Sten-Eric: Det mesta beror på Pernilla, som vågar hoppa på.

Pernilla: För min del har det varit viktigt att ha någon extern att bolla med och på så vis slippa beroendeproblematiken. Vi försökte testa mentorskapet inom KPMG när jag jobbade där, att seniorer skulle ta sig an juniorer, men det fungerade inte.

Varför inte?

Pernilla: Jag tror att det berodde på tidsbrist. Och Sten-Eric hade tiden för mig. Att bara träffas över en lunch då och då räcker inte. Man måste komma nära inpå varandra.

När vänder ni er till varandra för att bolla tankar och idéer?

Pernilla: Vi hörs varje dag. Fast Sten-Eric hör inte alltid när telefonen ringer (båda skrattar). Sedan jag började på EY för två år sedan har tiden till att ses blivit mindre. Och nu ska jag även börja skriva krönikor i Balans. När jag fick frågan, ringde jag Sten-Eric. ”Det är klart att du ska göra det!”, sa han direkt. Under hela tiden jag höll på med min avhandling var Sten-Eric ovärderlig såväl i det teoretiska som det praktiska, men även mentalt.

Sten-Eric: Pernilla är skärpt. Och hon ger inte heller upp. ”Det här ska jag fatta”. Och hon har hur mycket energi som helst. Det har alltid varit så roligt att jobba ihop. Det smittar av sig.

Pernilla: Styrkan är att vi är frågvisa. Varför händer det här? Man måste ha en historisk förståelse för redovisning. Allt är inte nytt. Och Sten-Erics hjälp är fortfarande ovärderlig.

Sten-Eric: Vi diskuterar ofta olika fall av intäktsredovisning. Jag läser fyra morgontidningar varje dag och sitter kvällen innan och väntar på att morgontidningarna ska komma på Ipaden. Jag hittar grejer och så diskuterar jag med Pernilla. Det vill jag också säga, Pernilla har en god humor.

Händer det att ni inte håller med varandra?

Pernilla: Ja det händer – och då har jag rätt, haha.

Sten-Eric: Med Pernilla är det strid på liv och död!

Pernilla: För oss har det aldrig varit något problem, vi kan tycka olika men vi kan också skilja på sak och person. Det finns så mycket prestige i branschen. Vissa kan inte argumentera. En del har lärt sig redovisning genom att läsa årsredovisningslagen 22 gånger, eller läst debet och kredit. Men under alla år har det bildats en ”redovisningskropp”, något som du inte kan hitta i lagboken. En person som kan se mönster får en intuitiv känsla för hur redovisning fungerar. Tittar man på lagen, är det inte säkert att man kommer fram till en bokstavstrogen generell lösning. Det finns olika betydelser för enstaka ord och det kan bli ordentliga tvister i branschen.

Pernilla, efter 14 år på KPMG bytte du till konkurrenten EY. Hur stor del hade Sten-Eric i det beslutet?

Pernilla: Jag är en sådan lojal person. Jag hade fått bra erbjudanden tidigare och jag ventilerade och diskuterade allt med Sten-Eric. Ett år innan jag bytte byrå hade jag bra dialoger med flera revisionsbyråer. Jag har alltid jobbat hårt och varit tacksam för alla chanser som kommit. Men jag började tänka i banorna: ”Jag är arbetstagare, men jag kan också vara kravställare”. När erbjudandet från EY kom och jag ringde Sten-Eric, sa han: ”Ja, för fan, ta det!”. Fast sedan säger han ändå att jag jobbar för mycket.

Hur tänker ni kring åldersskillnaden mellan er?

Pernilla: Att det finns en stor åldersskillnad och att vi har varit i olika faser i karriären har bara varit bra. Är man i samma gebit och ålder kan det alltid uppstå en konkurrenssituation. Och att Sten-Eric hade all tid för mig har varit viktigt.

Sten-Eric: Fast två personer som Pernilla hade inte gått (skratt).

Pernilla: Jag hade inte ens gått ut högskolan. Någon i näringslivet hade inte tagit sig an mig som 22-åring. Hela min familj involverade sig: ”Åh, när får vi träffa Sten-Eric?”. Jag har även lånat Sten-Erics lantställe i Bohuslän och skålat för Sten-Eric där otaliga gånger under åren.

Sten-Eric: Ja, jag har kallat Pernilla för min vice värd.

Pernilla: Och jag kallar mig för värden, haha.

Vad har ni för tips till studenter som skulle vilja ha en mentor – och andra i branschen som skulle vilja bli mentorer?

Sten Eric: När jag jobbade på Handels i Göteborg, innan jag började på Högskolan i Borås, då jobbade jag så mycket att jag inte hade tid att vara mentor. Och på byråerna har revisorerna oftast inte heller någon möjlighet.

Pernilla: Modellen som vi hade på Högskolan i Borås funkade bra. Det är viktigt att börja tidigt. Jag skulle faktiskt behöva en till mentor i dag för att bolla andra typer av frågor, såsom ledarskap. En utmaning för mig är att kombinera ämnet redovisning med alla andra roller; delägarskapet, sälj och affärsutveckling.

Sofia Hadjipetri Glantz

1999

1999. Pernilla får Sten-Eric som mentor på högskolan i Borås.

Pernilla Lundqvist

Bor: Stockholm, Vasastan.

Familj: Pojkvän Thomas Strindeborn.

Gör på fritiden: Tränar, läser, åker båt, reser.

Sten-Eric Ingblad

Bor: Stockholm, Gröndal.

Familj: Sambo, tre barn, sju barnbarn.

Gör på fritiden: Skärgården, böcker (gärna rättsteori och rättshistoria), klassisk musik.

Karriärerna i korthet – Pernilla Lundqvist & Sten-Eric Ingblad

Pernilla Lundqvist

1999

Börjar studera på Högskolan i Borås och får Sten-Eric Ingblad som lärare och sedan mentor.

2003

Börjar arbeta på Högskolan i Borås som lärare med Sten-Eric som kollega och mentor, samt på KPMG i Borås.

2009

Väljs in i FAR:s policygrupp för redovisning, dåvarande Redovisningskommittén.

2014

Disputerar vid Handelshögskolan i Göteborg med Sten-Eric som en av mina handledare.

2015

Blir ordförande i Regelrådet och ordförande i FAR:s Policygrupp för redovisningsfrågor.

2017

Partner på EY.

Sten-Eric Ingblad

1963

Universitetslektor vid Handelshögskolan i Göteborg.

1988

Redovisningsexpert vid PwC.

1998

Pensionär åldersmässigt. Vetenskaplig ledare och lärare vid Högskolan i Borås.

2014

Pernillas avhandling läggs fram för vilken jag varit handledare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%