Balans nr 3 2019

3 fikafrågor

Forskaren Gunilla Eklöv Alander är aktuell med ”En bok om revision”. Hon vill se att branschen lyfter frågorna om oberoende och ansvar.

Vilket ansvar har revisorn?

– Det pratar ni för lite om i branschen. Förväntan finns att revisorn ska se till att allt är rätt i ett företag. Men ni måste förklara för omgivningen vad revision innebär och vilket ansvar revisorer har. När det händer något går det inte att bemöta det med tystnad, ni har ett ansvar att förklara hur ni arbetar.

Bränner det till ska ni kunna visa hur ni hanterat oberoendet.

En bok om revision – vem ska läsa den?

– Studenter! Det är en lärobok med fokus på revisorns ansvar, roll och praktik samtidigt som den ger en historisk tillbakablick. Boken är också bra att ge unga revisorer.

Har du någon mer bok på gång?

– Tankarna på den här boken väcktes redan 1998, så det har tagit sin tid att skriva den. Parallellt med boken har jag arbetat med min forskning. Det kommer jag att fortsätta med. Nästa bok kommer nog att ha koppling till min forskning som handlar om bolagsstyrning och revisorns oberoende.

Charlotta Marténg

Gunilla Eklöv Alander

Gör: Ek.lic, ekon. dr, arbetar som universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Aktuell: Med ”En bok om revision”.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%