Innehåll

Balans nr 3 2019

Vårbudgeten öppnar för branschens tjänster

– Det är värt att sätta sig in i budgeten. Vissa områden skapar en ökad marknad för rådgivning, säger Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare och skatteansvarig på FAR.

Vårbudgeten innebar som väntat inga större överraskningar. Förlängd sänkt arbetsgivaravgift för första medarbetaren, förändringar i 3:12-reglerna rörande skatt vid överlåtelse av fåmansföretag till närstående samt höjt rut-avdrag. Några av satsningarna som sedan tidigare var kända.

Ur FAR:s perspektiv saknar Hans Peter Larsson direktiv kring hur man går vidare med en eventuell skattereform och slopad värnskatt. Ur de enskilda medlemmarnas perspektiv plockar han upp några saker som kan öppna för ökad efterfrågan på rådgivning. Det handlar om den gröna skatteväxlingen, det vill säga lägre skatt på arbete men högre miljöskatter. I budgeten nämns bland annat höjd kemikalieskatt för vitvaror och elektronik samt förändringar i energi- och koldioxidskatten för gruvnäringen.

– Miljö- och punktskatterna är komplicerade men det kommer att vara värt att sätta sig in i områdena. Mitt råd är att ta tjuren vid hornen och göra det. Företagarna kommer att behöva hjälp att göra rätt, så att de vare sig betalar för lite eller för mycket skatt, säger Hans Peter Larsson.

Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%