Innehåll

Balans nr 3 2019

Framgångsformeln stavas delaktighet

Kan ett inkluderande ledarskap vara nyckeln till en framgångsrik förändringsresa? Balans har besökt baks & co – byrån som tog hem titeln Årets framtidsbyrå 2018. Parallellt med ett intensivt förändringsarbete ökade både tillväxt och lönsamhet.

Det är en solig vårdag när Balans besöker baks & co i Eksjö. Kontoret är beläget i en vacker tegelbyggnad i det gamla kasernområdet I 12 som nu hyser allt från spa–verksamhet och restauranger till företag inom konsultbranschen. Maria Bredhammar, som är kontorschef, tar emot i lokalerna. Väggarna är målade i gult, grönt, blått och terracotta – och naturligtvis finns det en tanke. Det ska kännas välkomnande och livfullt, alltså långt ifrån strikt och grått. Att kunderna möts av just grönt när de är på väg ut är inte heller någon slump.

– Tanken är att den gröna färgen ska förstärka känslan av att problemet är löst, säger Maria Bredhammar.

Byråns kontor i Tranås, Vimmerby och Linköping är inredda enligt samma koncept.

Den här dagen är ledningsgruppen, som består av kontorscheferna från de fyra kontoren som också är delägare, samlad i Eksjö.

– Vi är fyra tjejer, det är nog lite ovanligt, säger Maria Milton, kontorschef i Vimmerby.

Stämningen i gruppen är hög, det bubblar av energi och engagemang. Och att känna glädje på jobbet är viktigt, betonar de alla fyra.

– Med arbetsglädjen kommer också prestation och engagemang, säger Maria Bredhammar.

Titlar och hierarkier är det ingen på baks & co som fäster särskilt stor vikt vid. Övertygelsen om att framgångsformeln stavas delaktighet genomsyrar ledarskapet inom byrån.

– Vi involverar hela personalen i utvecklingen av verksamheten. Bland annat har vi projektgrupper som arbetar med olika frågor, till exempel en superuser–grupp när det gäller digitalisering, säger Maria Bredhammar.

Vikten av ett inkluderande ledarskap blev särskilt tydligt under den förändringsresa som startade hösten 2015.

– Vi hade jobbat digitalt ett tag, men det spretade åt olika håll. Då samlade vi ihop oss och tog fram en strategi för hur vi skulle gå vidare, säger Catherine Osbeck, kontorschef i Tranås.

– Och vi lyckades få med oss hela personalen på digitaliseringståget, tillägger Emma Westholm, kontorschef i Linköping.

Sedan dess har baks 24.7 lanserats, en molntjänst där kunden loggar in och kan sköta sin ekonomi och ha koll på sina siffror i realtid alla dygnets timmar, alla dagar i veckan. Tjänsten bygger på Vismas programvara och det är ett helt kundanpassat koncept.

– Man behöver ju inte bygga något helt nytt, det här fungerar jättebra för oss, säger Emma Westholm.

De flesta kunderna uppskattar möjligheterna som digitaliseringen innebär, men alla har inte kommit så långt själva i digitaliseringsprocessen.

– Då anpassar vi vårt erbjudande och ser vad kunden behöver. Det tror vi är en styrka, säger Catherine Osbeck.

Samtidigt som förändringsresan pågått har baks & co fortsatt att växa, både organiskt och genom förvärv. Även lönsamheten har ökat. Bakom framgången ligger ett stort engagemang för att hjälpa kunderna att uppfylla sina drömmar, men också tävlingsinriktade medarbetare som gärna tar sig an nya uppdrag.

Och målet är att fortsätta växa. Men viljan att behålla den lilla byråns själ är fortfarande en avgörande drivkraft.

– Vi jobbar och verkar som ”den lilla byrån”, både för kunder och personal. Det är viktigt, säger Maria Milton.

Pernilla Halling

Byrån i siffror

Grundades år: 2004 av Bo Axelsson och Kenneth Svensson.

Antal anställda: 60

Antal kontor: 4 (Eksjö, Linköping, Tranås, Vimmerby).

Omsättning tre senaste åren:

2016 -06 35.645 tkr

2017 -06 39.071 tkr

2018 -06 46.447 tkr

Årets framtidsbyrå 2018 – juryns motivering

”Med en tydlig affärsplan baserad på mod och nytänkande samt en genomtänkt kundstrateg har vinnaren utvecklat affärsmodeller som attraherar såväl medarbetare som kunder. Byrån visar på ett föredömligt sätt, med involverande och hållbart ledarskap, att en traditionellt bedriven verksamhet kan genomföra en förändringsresa och samtidigt öka både tillväxt och lönsamhet.”

Priset Årets framtidsbyrå delas ut i samband med FAR:s årsstämma. Priset syftar till att lyfta fram goda exempel som kan fungera som förebilder. #åretsframtidsbyrå

Andra priser och nomineringar

Årets företagare 2012

Ett av Årets Gasellföretag 2016

Årets Framtidsbyrå 2018

Årets Redovisningsbyrå 2018

(nominerad Visma Awards)

Tre tips

1 Involvera. Se till att hela personalstyrkan är med på förändringsarbetet.

2 Ta hjälp. Våga ta hjälp av extern kompetens. Till exempel it-kompetens.

3 Avsätt tid. Avsätt tid för förändringsarbete – det måste få ta tid.

Så löser vi ekvationen

Värdegrund

Värdegrunden ligger i de tre bokstäverna PEG, och har gjort det de senaste femton åren. P står för prestation, E står för engagemang och G står för glädje. Glädje ger automatiskt Engagemang och Prestation.

Devis

”Vi är inte som alla andra. Vi är mer som du!”

Prissättning

Allt mer fast prissättning, där det är tjänstens värde man betalar för.

Medarbetarna

Involvera medarbetarna i utvecklingen av byrån, få dem att känna sig delaktiga. Nöjda medarbetare stannar kvar.

Rekrytering

Det är en utmaning att hitta rätt kompetens. När någon visar intresse, och personlighet och kompetens är rätt tar vi tillfället och anställer, även om vi just då inte har behov av fler medarbetare.

Tjänster

Erbjuder alla typer av revisions-, redovisnings- och rådgivningstjänster. Samarbetar med advokatbyråer och skatterådgivare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%