Innehåll

Balans nr 4 2019

Att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet – vad gäller?

Ingen har väl missat rapporteringen om turerna i Swedbank, där revisorn hade tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelse och vd, men där stämman valde att enbart bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Men vad gäller egentligen när revisorn och ägarna tycker olika? I normalfallet följer ju stämman revisorns linje, både när det gäller stora och små bolag.

Förvaltningsrevision är tämligen unikt för Sverige och syftet med reglerna är att bolagsledningens ansvar ska vara tydligt och att det ska gå att utkräva ansvar av styrelse och vd. I detta nummer intervjuar vi några av Sveriges främsta experter på området, bland annat om vad som gäller när revisorn inte kan få fram tillräckliga revisionsbevis för att kunna tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet och hur det kan uppstå situationer där revisorn tillstyrker ansvarsfrihet samtidigt som media rapporterar om fusk och bedrägerier i företaget.

Och på tal om bedrägerier, missa inte Nigel Iyers och Carina Sörqvists debattartikel. De menar att det finns en uppsjö av indikatorer som många väljer att ignorera. De ställer också frågan om vi har blivit så besatta av policies, compliance, rutiner och kontroller att vår sunda nyfikenhet har trängts undan.

Trevlig sommar!

Pernilla Halling, chefredaktör för Balans.

Hör gärna av dig till mig på pernilla.halling@far.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%