Balans nr 4 2019

4 fikafrågor

Med fokus på affärerna har Revisionsvärlden på tre år lyckats bli en etablerad nyhetskälla i revisions- och redovisningsbranschen. Balans fikar med grundaren Martin Hammarström för att få veta hur det går och varför han föll för just den här branschen.

Får du många tips från läsare?

– Ja, varje vecka. Det handlar om allt från att man vill berätta om nyrekryteringar till anonyma tips om missförhållanden i branschen.

Varför startade du Revisionsvärlden?

– Jag ville starta en branschtidning, och i den här branschen fanns det ingen oberoende tidning. Ur ett affärsperspektiv är redovisnings- och revisionsbranschen oerhört intressant. Den omsätter mångmiljardbelopp och förändringstakten är hög, det händer mycket hela tiden. Revisionsvärlden fokuserar på affärerna, vi skriver om vinnare och förlorare och om hur man tjänar pengar i branschen.

Vad är ditt drömscoop?

– Att avslöja en riktigt stor affär, till exempel att Aspia och LRF-Konsult går ihop.

Vad händer härnäst?

– Vi lanserade nyligen en tjänst där vi via Bolagsverket bevakar när det startas nya byråer inom redovisning, revision och skatt och presenterar informationen på ett lättillgängligt sätt. Prenumeranterna får koll på när det startas verksamheter på orten där man är verksam. Denna och liknande tjänster ska utvecklas. Alla vill ju ha koll på konkurrenterna, vilket också är själva grundtanken med Revisionsvärlden.

Pernilla Halling

Martin Hammarström

Vad: Grundare av Revisionsvärlden

Bildades år: 2016

Omsättning: 1,3 miljoner 2018, Räknar med att växa minst 30 procent under 2019

Ort: Stockholm

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%