Innehåll

Balans nr 4 2019

Krönika: Kritik mot uppgiftsskyldighet för skattearrangemang

Det var länge sedan jag såg skattejurister vid domstolar och universitet vara så kritiska mot ett lagförslag. De sågar i praktiken finansdepartementets förslag om obligatorisk uppgiftsskyldighet för skattearrangemang, transaktioner som ger någon form av skatteförmån. Jag har skrivit om förslaget tidigare. Nu har remisstiden gått ut och svaret är ett entydigt nej till att reglerna ska gälla även för inhemska transaktioner. För gränsöverskridande arrangemang måste Sverige införa regeln.

Skönt! Fler än FAR har uppfattat det rättsosäkra och tokiga i förslaget om att 165.000 upplysningar, lågt räknat, ska behöva lämnas av rådgivare och skattskyldiga till Skatteverket. Denna överrapportering kommer att överskölja Skatteverket med upplysningar som sedan inte kan tas om hand, skriver en av landets domstolar. Ett tag kände jag mig närmast som en rättshaverist, en ensam röst i öknen när FAR pekade på det orimliga i förslaget. Rådgivare och kunder får i praktiken göra Skatteverkets jobb när det gäller att kontrollera deklarationer.

Här är några synpunkter från remissinstanserna: Otillräcklig konsekvensanalys, osäkerhet om förslaget ger avsedd effekt, osäkra och oklara utredningar om effekterna och allmänt rättsosäkert. Utredningen sågas. Gå hem och gör om är juristernas uppmaning! Annars bör inte inhemska transaktioner omfattas. De enda som är positiva är Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Föga förvånande. Men förslaget kan bli en bumerang för dem. De riskerar sitt förtroende.

Det allvarligaste är att förslaget, som i praktiken innebär en massiv självangivelse, hotar själva tilliten till skatteverk och samhälle. En grundbult. Om detta håller FAR tillsammans med Institutet mot mutor ett seminarium i Almedalen. Att IMM nu engagerar sig visar i sig på frågans vikt.

Var det slutar vet vi i höst, men just nu, so far so good!

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och auktoriserad skatterådgivare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%