Innehåll

Balans nr 4 2019

Direkt med Karin: När kommer nästa finanskris?

Hållbarhet och skatt, finanskris och antikorruption – det är några av frågorna som FAR diskuterar under Almedalsveckan. Tre egna seminarier och ett samarrangemang med Institutet mot mutor, (IMM).

Ett av FAR:s seminarier handlar om nästa finanskris – berätta?

– Jag har gjort en ”minienkät” bland cheferna i FAR:s systerorganisationer i världen och de är tydliga i sina svar: inom fem år är nästa finanskris här. Det handlar dels om vilka indikationerna är på att en finanskris är på väg. Men även om vilka åtgärder som ökar respektive minskar risken för utlösandet av en finanskris. Jag har också frågat hur förberedda våra medlemsföretag är. Ser det bättre ut i dag än 2008? Har vi rätt verktyg för att hantera en finanskris? Detta är frågor som vi kommer att diskutera under seminariet i Almedalen.

Frågan om en skattereform är högaktuell i Almedalen – hur tänker FAR?

– Samhället har förändrats en hel del sedan den förra skattereformen för snart 30 år sedan. Då präglades Sverige ännu av tung industri och entreprenörer var nästan ett okänt begrepp. Internet hade inte gjort intåg i människors vardag och världshandel och rörlighet för människor, varor och tjänster var betydligt mindre än i dag.

Den centrala frågan under vårt seminarium i Almedalen är hur vi skapar en skattereform som är uthållig i en föränderlig värld. En reform som driver företagande och arbete, är rättssäker och styr mot ett hållbart samhälle. Vi tar pulsen på politiker och experter – för att få fram ett recept på en uthållig skattereform.

FAR har ett arrangemang i Almedalen tillsammans med IMM. Hur kan branschen verka mot korruption?

– Våra medlemmar har en unik kunskap om företag och företagande och kan upptäcka avvikande beteende och signaler vi bör vara särskilt uppmärksamma på. Vi ska naturligtvis göra vad vi kan för att bidra till ett högt förtroende och att svenska företag och organisationer följer de spelregler som finns. FAR har samarbetat med IMM i Almedalen flera år och jag ser fram emot årets evenemang.

– Jag hoppas vi ses i Almedalen!

Pernilla Halling

På Karins agenda:

  1. ICAEW Without question – workshop om etik
  2. FAR:s Controllerdag
  3. Corporate governance forum
  4. Årsmöte med Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Karin Apelman är generalsekreterare och vd i FAR.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%