Innehåll

Balans nr 4 2019

Informationsplikt för skatterådgivare kritiseras

Flera tunga instanser sågar delar av förslaget om informationsplikt för skatterådgivare.

Förslaget om informationsplikt för skatterådgivare har varit ute på remiss. En genomgång av remissvaren visar att fler än FAR är kritiska till delen som rör rapporteringsplikt för inhemska arrangemang. Kritiken rör framför allt rättssäkerheten och att förslaget innebär en ökad administrativ börda. Även införandet av sanktioner ifrågasätts.

Tunga instanser som Regelrådet och domstolar ställer sig frågande till ett införande av rapporteringsplikt för inhemska arrangemang. Regelrådet anser att betänkandets konsekvensanalys på flera ställen är bristfällig, bland annat gällande hur många företag som berörs.

– Det höga förtroende som Skatteverket i dag åtnjuter riskerar att förloras. Det eftersom reglerna medvetet utformats vagt för att Skatteverket ska få möjlighet att genom egna ställningstaganden styra vilka upplysningar verket vill få in, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Han hoppas nu att politikerna ska lyssna på remissinstanserna.

– Den politiska viljan att genomföra hela förslaget måste nu ges ett så högt pris att man inte fullföljer, säger Hans Peter Larsson.

Charlotta Marténg

Läs FAR:s remissvar på www.far.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%