Innehåll

Balans nr 4 2019

”Komplex skatt lockade”

Ett flexibelt jobb som präglas av ständiga förändringar. Så beskriver Jörgen Graner på KPMG sitt arbete. Han är specialiserad mot svensk- och internationell företagsbeskattning för stora bolag.

Tempot i arbetet och en ökad globalisering. Det är de två största förändringarna som skett menar Jörgen Graner när han sammanfattar utvecklingen sedan han blev anställd på KPMG för snart 20 år sedan. Då handlade det om att per post skicka ett råd till en kund, i dag är det mejl som gäller och en annan tillgänglighet förväntas.

– Tiden själva uppdraget tar kanske är samma i dag som då, men nu bollar man med kunden på ett helt annat sätt. Förr kunde det dröja dagar innan man fick återkoppling. Kommunikationen har blivit snabbare och det har förändrat arbetssättet. Själva arbetet bygger på att hjälpa kunder att hantera förändringar på skatteområdet, säger han.

Förändringen är något han trivs med. Och för den som vill ha ett varierat arbete som handlar om företagsbeskattning och näringsliv med allt mer internationellt inslag rekommenderar han varmt yrket.

– Det är viktigt att trivas med att alltid utmana sig själv och att vilja uppdatera sig. Skatterätten är föränderlig och är man så pass specialiserad som jag blivit med åren passar det bra att arbeta hos ett rådgivningsföretag, säger Jörgen Graner.

När han började läsa juridik i Uppsala tänkte han sig först en bana inom domstolsväsendet. Men skatterätten lockade mer med sin komplexitet och politiska dimension och då annan juridik i mångt och mycket handlar om ord är skatterätten även siffror.

– Jag gillar siffror – och skatterätt betyder ett stort inslag ekonomi och siffror, säger han leende.

Charlotta Marténg

Karriärtips!

Sträva mot ständig förbättring i det du gör. Då ger sig mycket annat av sig självt.

Namn: Jörgen Graner.

Ålder: 48 år.

Yrke och byrå: Skatterådgivare på KPMG.

Utbildning: Juristprogrammet.

Familj: Fru och tre barn, 14, 12 och 6 år gamla.

Bor: Bromma.

Karriären i korthet: Nationskurator i Uppsala, jurist på Skatteverket, skatterådgivare på KPMG.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%