Innehåll

Balans nr 5 2019

Samarbete skapar nya relationer

Snart drar höstens kvalitetskontroller igång. Och du som ska genomgå kontroll har redan fått meddelande om det från FAR. Kanske hör du till dem som tycker att det känns lite jobbigt, så där så att det drar ihop sig lite i magen? En kontrollsituation är ju per definition alltid lite laddad. Men glöm inte att kvalitetskontrollen också syftar till att vara ett stöd för dig och din byrå i det egna kvalitetsarbetet. Och att det finns en hel del du kan göra för att få godkänt. I detta nummer listar vi de vanligaste bristerna som upptäcks vid kvalitetskontrollerna. Och du, missa inte senaste avsnittet av Reko-podden där vi också tar upp detta heta ämne!

På revideco vittnar medarbetarna om att det har uppstått en helt ny sorts relation mellan revisorer och redovisningskonsulter. Bakgrunden är ett samarbete med PE Accounting som innebär att de kunder som vill slussas över dit och får sin bokföring helt automatiserad. För redovisningskonsulterna på Revideco har rollen blivit mer som rådgivare och sam-manhållningen mellan redovisningskonsulter och revisorer har blivit betydligt starkare. Kan det vara så att de klassiska yrkesrollerna håller på att närma sig varandra i sättet att arbeta – i digitaliseringens och automatiseringens tecken?

Trevlig läsning!

Pernilla Halling, chefredaktör för Balans.

Hör gärna av dig till mig på pernilla.halling@far.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%