Innehåll

Balans nr 5 2019

Flera skattereformer i mindre steg att vänta

Det lutar inte åt att en stor, bred skattereform genomförs i Sverige i ett svep. Mer troligt är flera delreformer.

”Hur gör man en skattereform hållbar över tid i en föränderlig värld?”. Frågan ställdes i Almedalen vid FARs seminarium med samma namn. Klas Eklund, senior ekonom på Mannheimer Swartling och utsedd av ESO för att ta fram rapporten ”En skattereform för 2020-talet” konstaterade att dagens skattesystem behöver anpassas till den globalisering och digitalisering som pågår och hänsyn behöver tas till miljö- och klimatfrågan. En förutsättning som krävs för att det ska gå att genomföra en skattereform är att de nya reglerna är juridiskt genomförbara.

Panelen som deltog var överens om att en bred majoritet i riksdagen krävs för att få igenom en hållbar skattereform. Samtidigt varnades för faran i om alla partier tycker lika. Men att skatt skulle bli en avpolitiserad fråga är inte troligt. Det visade om inte annat politikerna som deltog i panelen. Vad de däremot var överens om var att reformerade skatter är att vänta och att det mesta tyder på att något kommer att hända redan under hösten.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, drog följande slutsats när han summerade seminariet:

– Vi har fått två tydliga besked. Det ena är att vi inte är på väg mot en stor bred reform i ett svep utan snarare delreformer. Det andra är att ett stort problem för konkurrenskraften är skatten på arbete.

Text: Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%