Innehåll

Balans nr 6 2019

Ledare – Varför är det så knepigt med tull?

I förra numret av Balans skrev Ulrika Badenfelt, tullspecialist på PwC, en debattartikel där hon framhåller att branschen kan göra mycket för att hjälpa företagen att göra rätt när det gäller tull. I detta nummer följer vi upp frågan. Mycket tyder på att tullfrågorna inte hanteras som en integrerad del av leveranskedjan utan hamnar lite vid sidan av. Men med en bredare ansats där tullexperter arbetar tillsammans med skatterådgivare, riskrådgivare, revisorer och specialister kan det i så fall finnas mycket att vinna. Både för branschen och för näringslivet.

I detta nummer möter du också KPMGs nya vd Patrik Anderbro. Med ett förflutet som bandyspelare på elitnivå vet han att alla spelare i ett lag är viktiga även om en del får större rubriker. En riktig lagspelare alltså – men med en stark tro på individen.

Individen är också central i GDPR-sammanhang. Inför att EUs dataskyddsförordning skulle träda i kraft skrevs det åtskilliga spaltmetrar om hur man skulle förbereda sig på bästa sätt och vilka sanktionerna kunde bli om man inte levde upp till kraven. Nu har det gått nästan ett och ett halvt år och frågorna är fortfarande många. Missa inte Expertintervjun om det fortsatta GDPR-arbetet.

Pernilla Halling, chefredaktör för Balans.

Hör gärna av dig till mig på pernilla.halling@far.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%