Innehåll

Balans nr 6 2019

FARs disciplinnämnd får färre anmälningar

Antalet anmälningar till FARs disciplinnämnd har sjunkit de två senaste åren.

Sedan 2017, då 13 ärenden anmäldes till FARs disciplinnämnd, har antalet minskat betydligt, visar en sammanställning från nämnden. Endast tre ärenden avgjordes 2018 och i år har bara tre anmälningar inkommit hittills, varav ett av ärendena avgjordes i juni. Disciplinnämnden på FAR handlägger inkomna disciplinärenden, det vill säga anmälningar mot FAR-medlemmar vad gäller fall av åsidosättande eller överträdande av god yrkessed.

– Några ärenden har handlat om uppdrag som inneburit att konsultens objektivitet kunde ifrågasättas, säger Sara Orback, föreningsjurist på FAR.

Ett sådant ärende, som avgjordes i år, handlade om kritik som riktades mot en auktoriserad redovisningskonsult med utgångspunkt från att en FAR-medlem alltid ska upprätthålla etikreglerna. Det gäller även i uppdrag konsulten utför privat, det vill säga inte debiteras av företaget där konsulten är verksam.

Ett annat ärende från 2017 avsåg en konsult som i egenskap av ombud hjälpte en kund att bestrida en fordran. Konsulten hade haft motparten som kund och kunde därmed åberopa omständigheter som blev kända för denne under det tidigare uppdraget. Detta innebar att tystnadsplikten bröts, vilket föranledde en varning från disciplinnämnden.

Två ärenden som inte ledde till kritik handlade om situationer där kunden var egenföretagare och hade drabbats av utmattningssyndrom och trots detta fortsatte bedriva verksamhet. Underlagen som skickades till en redovisningskonsult var dock ofullständiga.

– Även om ärendena inte ledde till någon åtgärd från nämndens sida illustrerar de vikten av att konsulten kommunicerar brister i underlagen till kunden, säger Sara Orback.

Text: Martin Wallström

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%