Innehåll

Balans nr 6 2019

FARs disciplinnämnd får färre anmälningar

Antalet anmälningar till FARs disciplinnämnd har sjunkit de två senaste åren.

Sedan 2017, då 13 ärenden anmäldes till FARs disciplinnämnd, har antalet minskat betydligt, visar en sammanställning från nämnden. Endast tre ärenden avgjordes 2018 och i år har bara tre anmälningar inkommit hittills, varav ett av ärendena avgjordes i juni. Disciplinnämnden på FAR handlägger inkomna disciplinärenden, det vill säga anmälningar mot FAR-medlemmar vad gäller fall av åsidosättande eller överträdande av god yrkessed.

– Några ärenden har handlat om uppdrag som inneburit att konsultens objektivitet kunde ifrågasättas, säger Sara Orback, föreningsjurist på FAR.

Ett sådant ärende, som avgjordes i år, handlade om kritik som riktades mot en auktoriserad redovisningskonsult med utgångspunkt från att en FAR-medlem alltid ska upprätthålla etikreglerna. Det gäller även i uppdrag konsulten utför privat, det vill säga inte debiteras av företaget där konsulten är verksam.

Ett annat ärende från 2017 avsåg en konsult som i egenskap av ombud hjälpte en kund att bestrida en fordran. Konsulten hade haft motparten som kund och kunde därmed åberopa omständigheter som blev kända för denne under det tidigare uppdraget. Detta innebar att tystnadsplikten bröts, vilket föranledde en varning från disciplinnämnden.

Två ärenden som inte ledde till kritik handlade om situationer där kunden var egenföretagare och hade drabbats av utmattningssyndrom och trots detta fortsatte bedriva verksamhet. Underlagen som skickades till en redovisningskonsult var dock ofullständiga.

– Även om ärendena inte ledde till någon åtgärd från nämndens sida illustrerar de vikten av att konsulten kommunicerar brister i underlagen till kunden, säger Sara Orback.

Text: Martin Wallström

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...