Innehåll

Balans nr 6 2019

Krönika – Sluta hacka på småföretagare och revisorer!

Det liknar nästan mobbing. ”Entreprenörer, revisorer, advokater, hyrläkare, riskkapitalister och konsulter nytt skattefrälse.” Skattefrälse?

Tillhör den som lyfter en utdelning som beskattas med nästan 40 procent efter att först ha lyft en lön på över 620 000 kronor vilken beskattats med upp till 65 procent verkligen ett skattefrälse? Eller den som tar ut 170 000 kronor i utdelning till knappt 40 procent i skatt i stället för att ta beloppet som lön? ”Sätter sig på bolag” gör de också, i vart fall delar av frälset. Den lägre skatten äts då snabbt upp av kostnader för att hålla bolag och sköta redovisning. Finessen för frälset är inte så stor som man tror.

Debatten börjar få obehagliga inslag. Normen verkar vara marginalskatten i den homogena bruksorten. Ett bruk som inte finns kvar. Än mindre ett samhälle som är lika homogent i dag som för 30 år sedan.

Kanske är det så att det är ”frälset” som i dag frälser oss? Fyra av fem nya jobb skapas av detta frälse! Detta tar både risk och ansvar för sin egen och andras försörjning. Detta borde inte vara obekant för någon.

Bakgrunden till brösttonerna är skrivningar i januariöverenskommelsen om att såväl 3:12-regler ska ses över som att klyftorna ska minska. Positioneringen har börjat. Den som blickar ut i vår globala värld inser att lösningen är sänkta skatter på arbete, inte höjda på kapital. Detta om man vill skapa sysselsättning och minska klyftor. Ingen erfarenhet talar för något annat. I annat fall behövs just en frälsare!

I går släppte OECD en rapport om skattemoral och tillit – den viktigaste tillgången vi har i ett samhälle. Hur påverkas tilliten av dem som tar varje tillfälle att peka ut skattefrälsen?

Hans Peter Larsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%