Innehåll

Balans nr 6 2019

Direkt med Karin – Många spännande projekt på gång

Hösten är händelsernas tid och många spännande projekt pågår. Ett av dem handlar om att få till en gemensam standard för kommunal redovisningsrevision. I slutet av september 2019 hölls en rundabordskonferens där FAR, SKL och Skyrev informerade om arbetet.

Sedan augusti 2018 har FAR, SKL och Skyrev drivit ett projekt för att undersöka förutsättningarna för att ta fram en standard för revisionen av kommunal redovisning. Varför är det viktigt?

– En gemensam standard ska ge en tydligare god revisionssed och avser uppdraget som yrkesrevisorer utför som sakkunniga i den kommunala revisionen. Det är mycket glädjande att våra tre organisationer nu tillsammans arbetar med att utveckla den goda revisionsseden för kommunal redovisningsrevision.

Branschen har gjort en hel del framsteg när det gäller jämställdhet. Nu ser vi ett ökat intresse för mångfald, även när det gäller etnicitet och social bakgrund. Är mångfald på väg att bli en bubblare i branschen?

– Jag hoppas det! En inkluderande miljö där olika synsätt och idéer från medarbetare med olika bakgrund berikar branschen på många sätt. Det är också viktigt utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Företagarna kommer ju från olika delar av världen och har olika bakgrund, och därför är det viktigt att vi som bransch förstår och speglar våra kunder.

Vi behöver också vara attraktiva arbetsgivare som lockar till oss de bästa kompetenserna.

I samband med FARs årsstämma korades Årets framtidsbyrå. Vad betyder priset?

– Digitalisering och automatisering medför stora möjligheter för vår bransch, men det gäller att ta kommandot och driva omställningsarbetet. Det är en resa alla byråer måste göra. Morgondagens affärslandskap kommer att se helt annorlunda ut och med Årets framtidsbyrå vill vi lyfta fram och premiera goda exempel som kan inspirera andra byråer på deras framtidsresa.

På Karins agenda:

  1. Besöka FARs danska systerorganisation FSR danske revisorer vid deras årsmöte i Köpenhamn.
  2. Möte med FARs referensgrupp för företag av allmänt intresse.
  3. Bolagstyrningskollegets seminarium om aktuella ämnen inom bolagsstyrningsområdet.
  4. Möte med Accountancy Europe i Bryssel.

Karin Apelman är generalsekreterare och vd i FAR.

Text: Pernilla Halling

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%