Innehåll

Balans nr 6 2019

Tre tullfrågor som ofta hanteras fel

Tullkoder och klassifikation av varor

Det gäller att vara påläst vad gäller varans funktion och material, hur man ska tolka och applicera regelverket. Risken är annars att företagen använder tullkoder med högre avgifter för att man inte kan föra diskussionen med Tullverket. Fel tullkoder kan leda till fel i fastställande av ursprung vid export. Då riskerar företaget att bli uppdebiterat, något som har en negativ påverkan på affärsrelationerna. Här kan branschen hjälpa till så att koder och klassifikationer blir rätt.

Tullvärden

Fastställande av tullvärde är extra krångligt när det rör sig om koncerninterna transaktioner. Företagen tror ibland att metoden för internprissättning är fullt kompatibel med fastställande av tullvärdet, som utvecklingskostnader, royalties och licensavgifter kopplat till importvarorna. Det är också viktigt att ha kontroll över rätt metod för fastställande av tullvärde. Utan dokumentation och bevis på plats vid en tullrevision skapas stora problem. Här kan branschen hjälpa till med kunskaper och utveckla bästa praxis för hur man skapar processer för att sätta och redovisa värden som följer regelverken.

Ursprungsregler

Många exporterar under frihandelsavtal. Vid urspungskalkyler är det viktigt att ursprunget som uppges är i samklang med reglerna stipulerade i frihandelsavtalen. Brexit kan till exempel göra att vissa varor som i dag uppfyller ursprungsreglerna inte gör det i framtiden och det kan leda till ökade tullavgifter. Här kan branschen bidra med rådgivning och kunskap om de komplexa regelverk som finns.

Text: Charlotta Marténg och Martin Wallström

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%