Innehåll

Balans nr 7 2019

Digital ingivning till Bolagsverket ökar

Antalet digitalt inlämnade årsredovisningar till Bolagsverket ökar. Från och med december går det dessutom att göra separat inlämning av årsredovisning och revisionsberättelse digitalt.

Intresset för att lämna in årsredovisningar digitalt ökar snabbt, enligt siffror från Bolagsverket. Tjänsten öppnade 26 mars 2018 och under det året lämnades 5 960 årsredovisningar in digitalt. I år har det kommit in 30 177 årsredovisningar, fram till slutet av september.

– Det är en snabbt ökande trend, vilket vi är glada för. Men vi skulle gärna se att kurvan blir ännu brantare, inte minst mot att vi erbjuder ännu fler lösningar, säger Nina Brede, projekt­ägare på Bolagsverket.

I december blir det möjligt att via en ny digital tjänst lämna in årsredovisning och revisionsberättelse för sig, parallellt med den nuvarande lösningen.

– Vår förhoppning är att det ska leda till att intresset för digital inlämning ökar ännu mer och att leverantörerna ökar mjukvarustödet för separat inlämning av årsredovisningar och revisionsberättelser, säger Nina Brede.

Martin Wallström

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...