Innehåll

Balans nr 7 2019

Digital ingivning till Bolagsverket ökar

Antalet digitalt inlämnade årsredovisningar till Bolagsverket ökar. Från och med december går det dessutom att göra separat inlämning av årsredovisning och revisionsberättelse digitalt.

Intresset för att lämna in årsredovisningar digitalt ökar snabbt, enligt siffror från Bolagsverket. Tjänsten öppnade 26 mars 2018 och under det året lämnades 5 960 årsredovisningar in digitalt. I år har det kommit in 30 177 årsredovisningar, fram till slutet av september.

– Det är en snabbt ökande trend, vilket vi är glada för. Men vi skulle gärna se att kurvan blir ännu brantare, inte minst mot att vi erbjuder ännu fler lösningar, säger Nina Brede, projekt­ägare på Bolagsverket.

I december blir det möjligt att via en ny digital tjänst lämna in årsredovisning och revisionsberättelse för sig, parallellt med den nuvarande lösningen.

– Vår förhoppning är att det ska leda till att intresset för digital inlämning ökar ännu mer och att leverantörerna ökar mjukvarustödet för separat inlämning av årsredovisningar och revisionsberättelser, säger Nina Brede.

Martin Wallström

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%