Innehåll

Balans nr 7 2019

SBO-rapportering gynnar revision av europeiska banker

En undersökning från Accountancy Europe visar att rapporteringen av särskilt betydelsefulla områden, SBO, leder till öppnare och mer meningsfulla revisioner i banksektorn.

Rapporten Key Audit Matters in the European Banking Sector visar att it-system, trots att dessa inte är direkt relaterade till den finansiella rapporteringens innehåll, är en betydelsefull faktor att förstå när det gäller revisionen. De tre mest förekommande kategorierna för 2018 utgjorde 49 procent av antalet analyserade SBO, där de vanligaste kategorierna var nedskrivning av lån och fordringar, mätning och klassifikation av finansiella instrument samt it-system, som förekom i 92 procent, respektive 56 procent och 50 procent av revisionsberättelserna. Mätning och klassifikation av finansiella instrument ökade i betydelse i årets undersökning, vilket delvis kan förklaras med att IFRS 9, avseende finansiella instrument trädde i kraft 1 januari 2018.

Undersökningen har tagits fram mot bakgrund av EU-kraven från 2017 att revisorer ska kommunicera sådana områden som är av särskild betydelse för revisionen av bland annat börsnoterade företag samt även för andra företag av allmänt intresse. Den avser 62 europeiska bankers revisionsberättelser, däribland SEB och Swedbank från Sverige.

Martin Wallström

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%