Innehåll

Balans nr 7 2019

Direkt med Karin – Vår bransch har stor möjlighet att göra skillnad

Bostadsrättsföreningar har stor sårbarhet för att utsättas för ekonomisk brottslighet enligt en färsk rapport beställd av Fastighetsägarna Stockholm. Rapporten uppmärksammades bland annat i ett inslag i Sveriges Radio måndagen 14 oktober. Vad behöver göras för att minska sårbarheten för ekonomisk brottslighet?

–Det är en alarmerande rapport som visar att det finns ett stort behov av ökad ekonomisk genomlysning av bostadsrättsföreningar. Hur det behöver göras varierar. Varje bostadsrättsförening måste fatta ett eget beslut utifrån faktorer som vilken kompetens som finns inom styrelsen, antalet medlemmar och ekonomisk situation. Men det är uppenbart att många bostadsrättsföreningar behöver kvalificerad ekonomisk hjälp. Jag rekommenderar alla föreningar att anlita kvalificerade specialister för revision och redovisning. Det är en investering som sparar både tid och pengar och minskar sårbarheten för oegentligheter. Här har vi som bransch en stor möjlighet att göra skillnad.

Det pågår en global diskussion om hur kvaliteten och oberoendet inom revisionen och relaterade tjänster ska stärkas. Nyligen kom ett nytt inslag i debatten, i form av en rapport från bland annat IFAC, som visar att revisionsbyråer som även erbjuder icke-revisionstjänster har bäst förutsättningar att leverera högkvalitativ revision till sina kunder. Hur ser du på det?

– Jag välkomnar att detta viktiga ämne uppmärksammas och jag hoppas att rapporten kommer att bidra till en fortsatt global diskussion om hur kvaliteten och oberoendet ska stärkas ytterligare inom revisionen och näraliggande tjänster i framtiden. Rapporten konstaterar bland annat att ett brett tjänsteutbud möter ett behov på marknaden och ger förutsättningar för kompetensutveckling och en väl fungerande struktur inom byrån.

På Karins agenda:

  1. Möte med Kairos future, om bland annat digitala kvitton.
  2. Workshop med FAR-aktiva.
  3. Möte IFAC Council & Board i Vancouver.
  4. Samrådsmöte med Revisorsinspektionen (RI).

Karin Apelman är generalsekreterare och vd i FAR.

Text: Pernilla Halling

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%