Innehåll

Balans nr 7 2019

Brett utbud bra grund för högkvalitativ revision

Revisionsbyråer som även erbjuder icke-revisionstjänster har bäst förutsättningar att leverera högkvalitativ revision till sina kunder. Det visar en rapport som IFAC varit med och tagit fram.

IFAC (International Federation of Accountants) har tillsammans med CA ANZ (Chartered Accountants Australia and New Zealand) och ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) tagit fram en rapport som handlar om oberoende, samt risk- och affärsmässiga perspektiv när det gäller revisionsbyråer som förutom revision erbjuder exempelvis it-, aktuarie- och juristtjänster.

En central slutsats är att ett brett tjänsteutbud möter ett behov på marknaden och ger förutsättningar för kompetensutveckling och en väl fungerande struktur inom byrån.

– Det är välkommet att detta viktiga ämne belyses i en rapport, som sannolikt kommer att bidra till en fortsatt global diskussion om hur kvaliteten och oberoendet ska stärkas ytterligare inom revisionen och relaterade tjänster i framtiden, säger Karin Apelman, generalsekreterare och vd i FAR.

Rapporten, Audit Quality in a Multidisciplinary Firm, är tänkt att på ett konstruktivt sätt bidra till den internationella debatten om byråer som förutom revision även erbjuder tjänster inom andra områden.

Pernilla Halling och Martin Wallström

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%