Innehåll

Balans nr 7 2019

Fokus Utbildningsplaner – Attraktiv arbetsgivare med utbildningsplan

Har du koll på din byrås utbildningsplaner? I jakten på rätt personal kan en godkänd utbildningsplan vara en konkurrensfördel.

Det senaste året har frågan om kraven för att bli auktoriserad revisor hamnat i blickfånget. Från och med 2018 består utbildningskraven för att bli behörig att skriva provet för revisorsexamen av teoretisk utbildning som innehåller dels kandidatexamen i valfritt ämne, dels studier inom tio obligatoriska ämnesområden. Det är tillåtet att studera de obligatoriska ämnesområdena utanför kandidatexamen och ämnena får också studeras integrerade med andra ämnesområden.

Förhoppningen med förändringen är att vägen fram till revisorsexamen ska bli mer flexibel. Det innebär däremot inte att kraven för att bli revisor har blivit lägre eller att kvaliteten påverkas. Själva provet är fortfarande oförändrat och samtliga 19 ämnesområden som tidigare obligatoriskt skulle ha studerats vid högskola eller universitet prövas fortfarande.

Men de förändrade reglerna öppnar nya möjligheter för byråerna. De ges större flexibilitet vid rekryteringen men samtidigt ställs krav. Byrån måste förstå hur den ska anpassa sig till de nya kraven och vara medveten om att de byråer som vill ta ett ansvar för den teoretiska utbildningen måste upprätta en utbildningsplan. Utbildningsplanen ska sedan godkännas av Revisorsinspektionen, RI.

– I utbildningsplanen ska byrån göra en självvärdering utifrån de bedömningsområden som Revisors­inspektionen fastställt. Planen ska omfatta all utbildning, oberoende av om den utförs internt eller köps in från en extern part, säger Jessica Otterstål, jurist på Revisorsinspektionen.

Om inte samtliga obligatoriska ämnen studerats vid högskola eller universitet krävs en godkänd utbildningsplan för att en anställd ska få skriva provet för revisorsexamen. Det är en av orsakerna till att Jessica Otterstål ser en godkänd utbildningsplan som något som kan spela roll i konkurrensen om kompetent personal.

– Om några år slutar övergångsreglerna att gälla. Det betyder att de som går ut sina utbildningar nu och anställs under 2020 inte kommer att hinna bli revisorer innan övergångsperioden är slut. De kommer med största sannolikhet att skriva provet tidigast 2024 och då berörs de av kravet på en godkänd utbildningsplan, säger hon.

En utbildningsplan som godkänts av Revisorsinspektionen är också en allmän handling och Jessica Otterstål tror att kommande studenter kan överväga att begära ut dem för att kunna jämföra byråer när de ska börja jobba.

– Då får man en bild av vilka möjligheter arbetsgivaren erbjuder, konstaterar hon.

Revisorsinspektionen har inte fått så många frågor kring utbildningsplanerna. Däremot har FARs medlemsrådgivning fått en del. För att stötta byråerna har FAR valt att ta fram ett exempel på hur en utbildningsplan kan se ut.

Jessica Otterstål betonar att utbildningsplanen ska anpassas utifrån byråns faktiska förhållanden och förutsättningar och att planen bör säkerställa att lärandemålen för revisionsområdet uppnås.

– Det är inte byråns storlek som påverkar möjligheten att få en utbildningsplan godkänd. Byrån måste heller inte erbjuda utbildningen i egen regi, men däremot ansvarar byrån för att utbildningen håller rätt kvalitet. Oavsett vem som tillhandahåller momenten i utbildningsplanen, säger hon.

När ansökan om att få en utbildningsplan godkänd kommer in till Revisorsinspektionen granskas den och sedan görs en bedömning av om deltagarna ges rätt förutsättningar för att nå godkänt resultat i provet för revisorsexamen. Om myndigheten tycker att något är oklart kommer den att begära att ansökan kompletteras och föra en dialog med byrån som skickat in utbildningsplanen.

Ett beslut om godkännande gäller tills vidare men Revisorsinspektionen rekommenderar att byrån ser över sina utbildningsplaner med jämna mellanrum.

– Baserat på de utbildningsplaner vi fått in hittills är vår bedömning att dessa nog kommer att stå sig relativt väl över tid. Men om en översyn ändå visar att det är dags att uppdatera utbildningsplanen bör man kontakta oss för att stämma av om ändringarna är av sådan art att det blir fråga om en ny version som behöver godkännas, säger Jessica Otterstål.

Fram till början av oktober hade Revisorsinspektionen endast fått in, och godkänt, sju utbildningsplaner. Jessica Otterstål är lite förvånad att det inte har varit fler. Hon hade trott på en ketchupeffekt efter sommaren.

En teori är att många byråer avvaktar och samtidigt gör en översyn av hela sin utbildningsmiljö för att anpassa den till de nya bestämmelserna om kvalificerade revisorers fortbildning. En annan är att uppgiften att ta fram en utbildningsplan känns övermäktig.

– Om man inte tänkt alls i dessa banor tidigare kan det förstås vara lite av en uppförsbacke, men de flesta byråer har ändå tänkt kring hur deras anställda ska få sin utbildning. Det viktigaste att komma ihåg är att det är bra att anpassa sitt utbildningssystem till lärandemålen och att man får en kultur på arbetsplatsen där kompetensutvecklingen är en naturlig del, säger hon.

Jessica Otterstål återkommer till tankarna kring att utbildningsplanen kan vara en konkurrensfördel:

– Den nya generationen är mer fokuserad på vad arbetsgivaren kan erbjuda just dem. Mjuka värden och självförverkligande blir allt viktigare. Att som arbetsgivare i samband med en anställningsintervju då kunna visa en godkänd utbildningsplan kan vara avgörande vid rekryteringen, säger hon.

Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%