Innehåll

Balans nr 7 2019

Fokus Utbildningsplaner – Detta krävs för att bli auktoriserad revisor

Snabba förändringar i branschen har skapat nya förväntningar på revisorsrollen. Så här blir du revisor i framtiden.

Globalisering, hållbarhet, digitalisering och automatisering. Mycket händer som påverkar branschen och rollen som auktoriserad revisor. För att fortsätta vara attraktiva arbetsgivare och lyckas i kampen om talangerna behöver byråerna ha möjlighet att rekrytera från en bredare bas än tidigare. Förändrade utbildningskrav ska helt enkelt göra yrket mer attraktiv. Utan att för den sakens skull försämra kvaliteten.

– Mer färdigheter inom informationshantering, dataanalys, statistik och matematik behövs. Även språkkunskaper efterfrågas i allt större utsträckning, säger Sara Orback, föreningsjurist FAR.

FAR har tagit fram en rekommendation som redogör både för de formella och informella krav som ställs på en revisor. Rekommendationen ger också viss vägledning om hur målen kan uppnås, berättar Sara Orback.

– Då den som vill bli auktoriserad revisor fortfarande måste klara samma kunskapsprov som tidigare är egentligen det mest korrekta att säga att det nu finns fler vägar fram till att uppnå kraven för att få skriva provet, säger Sara Orback.

Grundkraven för att bli auktoriserad revisor:

  1. Teoretisk utbildning som ska bestå av minst en kandidatexamen (180 hp) från universitet eller högskola
  2. Studier på högskolenivå inom redovisning
  3. Studier på revisionsföretag eller på högskolenivå inom revision
  4. 3 års praktik inom revision
  5. Revisionsföretaget ska ha en utbildningsplan som omfattar ämnen inom revision (dessa kan alternativt studeras på universitet eller högskola)
  6. Relevanta kunskaper inom juridik, it- och systemkunskap, matematik, ekonomisk förvaltning av företag

Undantag:

  1. Under en övergångsperiod fram till 2024 kan man använda de gamla utbildningskraven som innebär att man ska ha studerat företagsekonomi, juridik och de fyra ämnena som kallas övriga ämnen (informationsteknik och datorsystem, nationalekonomi, matematik samt statistik). Totalt minst 180 poäng varav minst 135 poäng inom ekonomi och juridik (90 poäng i företagsekonomi och 45 poäng inom juridik, exempelvis handelsrätt).

Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%