Innehåll

Balans nr 7 2019

Våga ta pauser

Att våga ta pauser och ibland låta tillfälligheter vägleda har varit rättesnören för Björn Johansson. Parallellt med fokuserat arbete har det lett honom fram till den nuvarande rollen på Skeppsbron Skatt.

Björn Johansson började för 19 år sedan som färdigutbildad skattejurist på KPMG, på avdelningen Global Mobility Services med dess kopplingar till arbetsgivar- och skatterelaterade frågor.

– Incitament blev därefter mitt yrkesmässiga spår, framför allt inom aktierelaterade ersättningar. Området växte med åren och fick riktig fart under i början av 2000-talet, med IT-företag och andra bolag med sina optionspaket till personalen, säger han.

Under åren var han med om att bygga upp rådgivningen för incitamentsprogrammet. Den mediala uppmärksamheten ökade kring aktierelaterade incitamentsprogram och Björn Johansson blev ofta citerad i näringslivspressen. Men 2014 bestämde han sig för att dra i nödbromsen.

– Jag arbetade väldigt mycket och blev sliten, men inte utbränd. Kanske för att jag hittade bromsen i rätt tid. Sedan tog jag tjänstledigt i drygt ett år, säger han.

Året gav honom tid att vara med barnen.

– Det är något jag rekommenderar alla att göra, om man har möjlighet så klart, att ge sig tid att reflektera över sin yrkesroll, säger Björn Johansson.

Efter tjänstledigheten gick han tillbaka till KPMG där han har inriktat sig mot marknads- och försäljningsfrågor för skatteavdelningen. Nu tar han nästa karriärsteg, som ansvarig för Incitamentsfrågor på Skeppsbron Skatt. Företaget ingår sedan januari i Aspia-koncernen, som ett fristående dotterbolag.

– Jag fyller snart 50 och känner att det är dags att göra något nytt. Det lockade mig även med ett entreprenörsdrivet företag som växer och att återigen få bygga nytt, säger Björn Johansson.

Martin Wallström

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%