Innehåll

Balans nr 8 2019

Direkt med Karin – Det ska vara roligt att vara FAR-aktiv

Av FARs runt 5 000 medlemmar är närmare 350 FAR-aktiva. Vad innebär det att vara FAR-aktiv?

– En stor del av FARs verksamhet bedrivs i olika sektioner, policygrupper, specialistgrupper och tillfälliga projektgrupper, som består av FAR-medlemmar. Här finns Sveriges främsta experter inom sina respektive områden. Genom sin kunskap bidrar de till att utveckla branschen och FAR och därigenom även näringsliv och samhälle.

Det finns tre olika policygrupper – inom etik, redovisning och revision. Vilken uppgift har policygrupperna?

– Våra policygrupper driver policy- och utvecklings­arbete. Bland annat arbetar de fram förslag till standarder, rekommendationer och uttalanden. De skriver också remissvar och medverkar som experter i olika sammanhang, bland annat i FARs tidningar Balans och Resultat.

Du träffade nyligen ett tjugotal FAR-aktiva för att diskutera hur arbetet inom grupperna kan bli effektivare och leverera ännu mer medlemsnytta. Kan du berätta något om mötet?

– Jag vill att vi tillsammans hittar former där vi får ut mesta möjliga nytta av den tid som läggs ner. I de här grupperna sitter Sveriges främsta experter inom sina respektive områden så det finns ju en enorm potential. I dag arbetar de på lite olika sätt och kanske finns det mer som vi kan kommunicera, både internt och externt. Det ska också vara roligt att vara FAR-aktiv, att de som engagerar sig själva känner att det ger något tillbaka i form av kunskaper och erfarenheter. I grunden handlar det om att lyfta gruppernas arbete för att kunna bidra till branschens och medlemmarnas bästa men även för att göra nytta för näringsliv och samhälle.

På Karins agenda:

  1. Digital Day, Accountancy Europe i Bryssel.
  2. Strategimöte med FARs styrelse.
  3. Möte med representanter för Sydafrikas revisionsmyndighet.
  4. Gemensamt framtidsseminarium med Karios Future.

Karin Apelman är generalsekreterare och vd i FAR.

Text: Pernilla Halling

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%