Innehåll

Balans nr 2 2020

Krönika – The EU Tax Agenda

Sverige stampar den utlovade skattereformen. Samarbetspartierna vet inte hur de ska förhålla sig till de stora frågorna, varken inhemska eller globala utmaningar i en snabbt föränderlig värld. Perspektivet är vilka väljare som blir vinnare och förlorare i nästa val. Inte längre.

Inom EU går däremot diskussionens vågor höga. Svenska skatter styrs allt mer från Bryssel. Den svenska vetorätten är snart ett minne blott. Vilka är megatrenderna internationellt och inom EU? Följande stod på agendan när Accountancy Europe, revisionsbranschens organ i Bryssel, hade sin årliga Tax Day i februari.

Tax Transparency. Alla, från regeringar till medborgare vill veta vilka skatter bolagen betalar och att de betalar sina skatter. Särskilda modeller för skatteredovisningar växer fram, den tyngsta är GRI 207.

Sustainability. Civilsamhället har satt agendan. Tax avoidance is socially unacceptable today! Skattepositioner och aktiviteter i skatteparadis, liksom i bolag utan substans, ska redovisas.

Cooperative complience. Skattemyndigheter har börjat granska deklarationer utifrån bolagens ”frivilliga” skatterapporter. Vilka bolag vill hamna i högsta riskkategorin? The rule of law får stå tillbaka för ett fair tax-tänk. Fundera på den!

En ny bolagsskatt på digitala tjänster i företag. Många länder kan inte förlika sig med att plattformsföretag till stor del klarar sig undan bolagsskatt i dag. Andra vill ha en större del av kakan. OECD ska därför ta fram en one size fits all-modell. Även ökade miljöskatter ska samordnas.

Ökad komplexitet. I allt och tillsammans upphöjt i kvadrat.

Väl så intressant är vad som inte behandlades. Hur kan skattesystem bidra till ekonomisk tillväxt och ökad produktivitet? Tillväxt är ett fult ord i dagens Bryssel! Den europeiska sjukan tas inte på allvar. Kanske har vi inte så mycket att hämta i Bryssel just nu.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...