Innehåll

Balans nr 2 2020

FAR kritisk till utredning om premiepensionssystem

Att lansera en ny modell för premiepension efter bara ett år, och utan en analys av de långsiktiga effekterna, kan få långtgående konsekvenser. Det skriver FAR i ett remissvar på betänkandet Ett bättre premiepensionssystem.

FAR är positiva till att Pensionsmyndigheten arbetar mot givna mål och att det i dag existerar en valmiljö med valfrihet. Men konstaterar vidare att förslagen medför stora konsekvenser för individ och samhälle och att konsekvensanalysen för kritiska områden är bristfällig. Då dagens modell för premiepension inrättades under 2019 är de långsiktiga effekterna svåra att analysera efter så kort tid.

– Nuvarande modell för premiepension har funnits i ett år, medan den gamla modellen fanns i 20 år. Vi anser att man behöver lite mer kunskap om det nya innan man gör förändringar, säger Sussanne Sundvall, ordförande i FARs Specialistgrupp för finansiella bolag.

FAR lyfter fem områden som behöver utredas närmare; bolagsstyrning, kapitalförsörjning, hållbarhet, urval av fonder samt problemställningar med avseende på placeringar i indexprodukter.

– I remissen finns en konsekvensanalys, som skulle kunna utvecklas. För det här är stora frågor som berör många och får betydande konsekvenser, säger Sussanne Sundvall.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%