Innehåll

Balans nr 2 2020

Han leder Sveriges största startup

Hög närvaro, tydlig kommunikation och djup förståelse för affären. Med det egenutskrivna receptet tar sig Ola Gunnarsson an rollen som VD för Aspia, ”Sveriges största startup”. Med sig till affärspartnerbyrån under uppbyggnad har han en diger erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete från tiotalet olika organisationer.

För Ola Gunnarsson var det drömjobbet – långt innan det fanns att söka, eller fanns över huvud taget. På avstånd iakttog han framväxten av det som skulle bli Aspia. Genom mediernas rapportering följde han de omvälvande förändringarna i redovisningsbranschen när riskkapitalbolagen för ett par år sedan fick upp ögonen för branschen.

– Jag följde utvecklingen med stort intresse, för jag förstod ju varför det hände, säger Ola Gunnarsson.

Ganska exakt två år senare är han bas över vad han kallar Sveriges största startup, resultatet av den affär som ”slog ned som en bomb i branschen”, som Balans skrev när det blev känt att PwC sålt sin redovisningsdel till riskkapitalbolaget IK Investment Partners. Det var vintern 2018. Sedan dess har man även köpt KPMGs redovisnings- och löneverksamhet samt ytterligare två verksamheter: DLN Payroll Services och Skeppsbron Skatt. Och det hela har fått namnet Aspia. Den snabba processen leddes av Magnus Eriksson, som en gång började som revisor på PwC. I mars förra året avgick han och den här berättelsen börjar där, som vi ska se.

Nu sitter vi i ett av de många mötesrummen på konferensvåningen i Bonniers anrika skrapa, på Torsgatan i Stockholm. Här har Aspia sitt huvudkontor och här har VD Ola Gunnarsson sin arbetsplats sedan han tillträdde i december förra året.

Hur är det att vara en startup med ett så pass tungt arv?

– Det är en utmaning och det ska man ha respekt för. Man kommer från en miljö där man är ett affärsområde på ett par av Sveriges största revisionsbyråer och så ska man mer eller mindre över en natt jobba i en startupstruktur där det är nybyggaranda som gäller.

På vilket sätt skiljer sig Aspia från bolagen som verksamheten kommer ifrån?

– Den stora skillnaden är att man tidigare var bunden av de regelverk kring oberoendefrågor som revisionsbyråer måste förhålla sig till. När man frigjort sig från revisionsbyråstrukturen öppnar sig helt nya möjligheter att kunna sälja och jobba med tjänster och marknader som man inte kunnat göra tidigare. Jag ser inte Aspia som en redovisningsbyrå, utan vi är en affärspartner till företagen som följer dem genom hela livscykeln.

Aspia består av fyra sammanslagna verksamheter, är företaget fullt ut integrerat i dag?

– På väldigt kort tid har vi lyckats få ihop de olika verksamheterna, men det tar såklart tid att uppnå en full integration samtidigt som vi gör viktiga investeringar för framtiden. Vi strävar efter att få med det bästa från alla verksamheter. Tillsammans med alla medarbetare och chefer har vi arbetat fram våra värderingar och driver nu ett strategiskt arbete med att bygga Aspias gemensamma kultur. Det är ett arbete som tar tid och här behöver vi allas medverkan. Under våren implementerar vi dessutom en gemensam systemplattform och byter ut alla våra interna system mot nya. Den toppmoderna it-plattformen kommer att bli en viktig integrationsmotor för framtida förvärv och samarbetspartners.

Hur tar personalen förändringarna?

– Både och, det är jobbigt på ett roligt sätt. Det är en utmaning att vara med i det här förändringsarbetet och det har varit ganska stor personalomsättning under den här perioden, vilket är naturligt. Samtidigt har vi attraherat många yngre medarbetare som kommer direkt från skolan och har blivit något av en plattform för att ta sig vidare. Utmaningen nu är att få de unga att stanna ett par år längre. Vi har ett stort fokus på att utveckla Aspia som arbetsgivare och vill att medarbetare ska trivas och känna att de utvecklas här. Vi arbetar långsiktigt med att bjuda in alla medarbetare i arbetet med att utveckla Aspia och vår kultur.

Med vilken tidshorisont har IK Investment Partners gjort investeringen i Aspia?

– Tillsammans med IK som ägare har Aspia stakat ut en långsiktig plan och gjort betydande investeringar i verksamheten för att ge oss bästa förutsättningar att nå den. Därefter finns det många alternativ, i grunden har vi en affärsmodell som jag tror passar lika bra under nuvarande ägarskap som på börsen. Viktigast för mig som VD för Aspia är att vi oavsett ägarmodell får möjlighet att fortsätta uveckla verksamheten ytterligare tillsammans med våra kunder och medarbetare.

Hur ser du på branschens utveckling och Aspias position i den?

– Det som gör Aspia unikt på marknaden är att vi kan erbjuda helheten, det vill säga alla typer av tjänster som företagen behöver. Vi kan leverera både till det större och det mindre företaget och har en organisation som är geografiskt spridd till över 70 orter i landet med närvaro i Finland, Norge och Danmark. Det är en fördel att arbeta nära kunden när man utvecklar rådgivningsaffären.

Du bygger en personoberoende organisation, vad innebär det?

– Jag tror att det viktigaste för kunden är att få svar på sin fråga, inte att få svar från en viss person, kort sagt att vi är tillgängliga. Vi bygger verksamheten utifrån teamet och ett nytt tänk som bygger på systemmiljö i stället för personberoende. Jag tror att vårt systemtänk är väldigt positivt och till fördel för våra kunder; det innebär att våra konsulter kan vara lediga eller sjuka, ta semester eller gå in i ett projekt, men att kunderna ändå får hjälp av någon annan i teamet.

Hur vill du vara som ledare?

– Jag tror mer och mer på att vara närvarande, nära kunden och nära medarbetarna med en genuin förståelse för affären. Det är också något jag kräver av alla medarbetare i mitt lednings­team: Det räcker inte att vara expert på sitt område, man måste ha ett genuint intresse för vår affär. Under åren som ledare har jag också lärt mig vikten av tydlig kommunikation. Jag tror mer på färre och tydligare budskap. Det är lätt att man som ledare går på för mycket med för många saker och då blir det ganska otydligt.

När förstod du att det här var ditt drömjobb?

– Jag följde vad IK och Altor gjorde i redovisningsbranschen genom mediernas rapportering. För mig var det kristallklart varför man gjorde det, med tanke på att redovisningsområdet var ganska eftersatt och jag förstod att där fanns en potential. Så jag såg på när embryot till Aspia föddes och kände att det där hade varit jäkligt kul att vara med på. När VD-jobbet sedan blev ledigt fick jag snabbt väldigt bra kontakt med Jan Frykhammar (Aspias ordförande, reds. anm.) så det var nog ”meant to be”.

Text: Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%