Innehåll

Balans nr 2 2020

Fokus jämställdhet – Kurvan pekar uppåt

Tio procentenheter på tio år. Det är resultatet när Balans stora jämställdhetsundersökning fyller ett decennium. Mycket har hänt under den tiden och kvinnorna tar allt oftare plats som ledare, vilket ger avtryck ända upp på VD-nivå. Att delägarskaran förblir så pass mansdominerad framstår som ett mysterium.

År 2010 började Balans mäta jämställdheten i branschen på allvar. Då var antalet byråer i undersökningen sju till antalet och andelen kvinnliga delägare uppgick till 16 procent. Tio år senare uppgår andelen kvinnor bland delägarna på de åtta största byråerna till drygt en fjärdedel, 26 procent. Det innebär en förbättring med tio procentenheter på tio år, en procentenhet om året i genomsnitt.

I år synar Balans för första gången jämställdheten i nyinvalet, och det är lite mer uppmuntrande läsning. Men i genomsnitt är andelen kvinnor bland de nyinvalda delägarna fortfarande under 40 procent och spännvidden är stor mellan byråerna. Fyra byråer gör jämställda inval med minst 40 procent kvinnor medan en sticker ut med bara 15 procent kvinnor i det senaste partnerinvalet. Det är ett mysterium att delägarskapet förblir så pass ojämställt när så många andra faktorer pekar mot att kvinnorna står för ett växande bidrag till branschen.

Att branschen i snitt har lika många kvinnor som män på gruppchefsnivå och i andra operativa chefsroller ger vid handen att kvinnorna inte alls är underrepresenterade i branschen som helhet.

– Det är en övervikt av kvinnor i rekryteringsbasen, problemet är att branschen inte lyckats få dem att stanna. Jag tror att alla inser vikten av jämställdhet, men sen handlar det om hur mycket kraft och energi du lägger på det. Det är inte någonting som löser sig självt, säger Michael Palm, ordförande för Grant Thornton, som med 34 procent kvinnliga delägare har ett försprång i Balans jämställdhetsundersökning.

Den verkliga skrällen i årets undersökning är annars att branschens största byråer för första gången någonsin har 50 procent kvinnliga VD:ar. Detta sedan EY – andra störst i Sverige – utsett Anna Svanberg att leda bolaget efter Jonas Svensson.

När det gäller gruppen ”övriga chefer”, det vill säga linjechefer och gruppledare, ligger ingen av byråerna i undersökningen under 40 procent kvinnor och branschsnittet ligger på 52 procent. Aspia med 79 procent kvinnor i denna kategori skulle däremot behöva locka fler män till byrån. Även Grant Thornton ligger i överkant med 61 procent kvinnor inom gruppen övriga chefer.

På både vd-nivå och övrig chefsnivå är branschgenomsnittet ändå välbalanserat. På övriga maktpositioner är kvinnorna fortfarande kraftigt underrepresenterade, särskilt på styrelsenivå och allra mest på del­ägarnivå. Men bilden är splittrad.

Andelen kvinnliga styrelseledamöter varierar stort mellan olika byråer, från Mazars bottennotering på 17 procent till EYs 60 procent i toppen av skalan. Även på delägarnivå är spännvidden stor mellan Grant Thorntons topplacering med 34 procent kvinnliga delägare och KPMG som tycks ha parkerat på 20 procent och därmed ser sig omkört av BDO, som hittills prenumererat på jumboplatsen.

– Vi är inte alls nöjda och måste jobba stenhårt framåt, säger Jan Forsell, chef för KPMGs rådgivningsverksamhet och initiativtagare till programmet ”inclusion och diversity”.

Han menar att byrån inte lyckats behålla tillräckligt många duktiga kvinnor, att för stor andel faller ifrån i samband med föräldraledighet och att företaget inte gjort tillräckligt för att stödja kvinnor att göra karriär i bolaget.

Inför 2019 års delägarinval saknades det tillräckligt med kvinnor i pipeline, samtidigt som byrån hade stark tillväxt och därför behövde ta in ovanligt många delägare. En missad möjlighet, kan man tycka.

– Vi måste jobba hårt med att identifiera framtida delägare tidigt i karriären, hjälpa och stötta dem och samtidigt göra ett ännu bättre arbete med att rekrytera in seniora kvinnor, säger Jan Forsell och poängterar att årets inval ser ”betydligt bättre” ut.

EYs nytillträdda vd Anna Svanberg påpekar att det inte är helt rättvisande att titta på enskilda år. Förra året hade EY 42 procent kvinnor i invalet och byrån har många kvinnor i sin pipeline.

– Det här året blev ett mellanår, vi har starka kandidater som kommer framöver, säger hon apropå att EY gjorde ett rekorddåligt inval förra året och backar en procentenhet i Balans undersökning.

Invalet styrs inte bara av vilka kandidater som är redo för delägarskap, utan också hur de olika affärsområdena utvecklas och var behoven finns, förklarar hon. En annan faktor är vilka delägare som försvinner och därmed behöver ersättas.

– Självklart kan vi göra mer, men det kommer att ta flera år, säger Anna Svanberg.

Text: Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...