Innehåll

Balans nr 3 2020

Direkt med Karin – Ni gör en hjälteinsats!

Vår medlemsrådgivning får många frågor kopplade till coronakrisen, bland annat om fortsatt drift, planering av kommande inventeringar och om hur händelser efter balansdagen ska hanteras. Frågorna kommer från såväl redovisnings- och lönekonsulter som revisorer och för att så många som möjligt ska kunna ta del av svaren så publicerar vi en del av frågorna på vår coronasida på far.se. Gå gärna in där då och då så håller du dig uppdaterad.

Ett kvitto på det höga förtroende vår bransch har kom när Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke presenterade deras förslag till räddningspaket. På presskonferensen sa han att ansökan om tillfällig räddningsersättning för företag med ett stort efterfrågebortfall på grund av krisen ska undertecknas av företagets revisor för att möjliggöra ett automatiskt utbetalningsförfarande.

Jag har från flera håll hört om hur vi som bransch, i våra yrkesroller, så tydligt och konkret gör skillnad för företagen. Vi löser problem, reder ut hur regelverken och de tillfälliga krisåtgärderna fungerar, men hjälper också till att se över intäkter och kostnader för att se om det går att göra justeringar för att förbättra likviditeten. Jag vet också att många av er bokstavligen bjuder på er kunskap och erbjuder era kunder en del gratis rådgivning kopplad till coronakrisen.

Det inger hopp och stärker känslan att vi är en bransch med ett övergripande gemensamt mål – att göra nytta för näringsliv och samhälle. Naturligtvis ser arbetet olika ut beroende på typ av företag och bransch, men vi visar tydligt att vi står redo att ”göra det lilla extra” och bistå med vårt kunnande och engagemang när företagarna behöver oss som allra mest.

Fortsätt på den vägen. För Sveriges, företagarnas, branschens – och din egen skull! Ni gör en hjälteinsats!

På Karins agenda:

  1. Digitalt möte med Tillväxtverkets GD Gunilla Nordlöf.
  2. Digitalt möte med Företagarnas VD Gunther Mårder.
  3. Teams-möte med Nordiska Revisorsförbundet.

Karin Apelman är generalsekreterare och VD i FAR.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%