Innehåll

Balans nr 3 2020

Framtidens revisionsbyrå tar för sig

Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschens sätt att jobba. Drömmen är att programvarorna de själva tagit fram ska bli en framgång i branschen.

WeAudit har kallats både uppstickare och utmanare. Själva beskriver medarbetarna hellre byrån som framtidens revisionsbyrå och sig själva som moderna revisorer.

På deras webbsida möts kunder och konkurrenter av uttryck som Vi är visionärer och Vi revolutionerar, i stället för Vi är revisorer och Vi digitaliserar. Kaxigt? WeAudit vågar ta plats.

Merparten av medarbetarna har sin bakgrund hos Wint. Hösten 2016 blev bolaget, som då hette Wint Audit AB, personalägt och 2017 ändrade bolagets namn från Wint till WeAudit och blev en helt egen byrå.

– När Wint skulle göra sig av med sin revisionsdel fick vi som arbetade där möjlighet att köpa ut verksamheten. De allra flesta valde att följa med. Därför finns WeAudit i dag i Värmland, Stockholm och Göteborg, berättar Sebastian Lennevi, auktoriserad revisor på Stockholmskontoret.

WeAudit har i dag inga kopplingar till Wint men det fanns något som medarbetarna tog med sig och som de håller hårt i. Värderingarna.

– Det är otroligt viktigt för oss med balans i livet och att ha en platt kultur. Det är inte några få som bestämmer allt, utan här handlar det om gemenskap och ett gemensamt intresse. Nästan alla är delägare vilket gör att alla verkligen strävar efter att bidra till sista raden, säger Henrik Ahnkron, VD och auktoriserad revisor.

Då byrån valt att ta fram sina egna system arbetar man i ett planeringssystem som ger just dem optimalt byråstöd. I planeringsverktyget kan alla följa allas beläggning och därmed är det lättare att hjälpa varandra om någon har mycket att göra. Systemet har också ett dagsschema inbyggt, med punkter som arbetspass, kontakttid, fika. Allt för att skapa en så effektiv arbetsdag som möjligt.

– Tanken är att man ska kunna jobba ostört. När vi har kontakttid passar man på att ställa sina frågor till kollegor, ringa samtal och svara på mejl. På så sätt har vi märkt att alla får mer gjort och det blir också lättare att hålla ihop våra olika kontor. Man riskerar inte att ringa och störa varandra i arbetet, säger Henrik Ahnkron.

Som många unga byråer i dag är WeAudit helt digitala och har i princip bara kunder som ställt om till det digitala. De valde att ta konsulthjälp när de byggde sitt system i stället för att ha egen it-kompetens, men Henrik Ahnkron konstaterar att hans bakgrund på fintech-bolaget Dooer så klart gett nyttig erfarenhet.

– Vi har kommit långt, både i koncept och verktyg. Till exempel med en egen SIE-läsare som vi byggt ihop med egna granskningsmallar byggda på en kvantitativ revisionsmetodik. Vi strävar efter att automatisera och effektivisera för att kunna ha en bra lönsamhet, berättar han.

Men WeAudit har mål som går längre än att ha en bra lönsamhet och tidssparande verktyg. Byråns mål är att utveckla så bra processer att de kan erbjudas som licens för andra byråer inom två till tre år.

– Vi vill utveckla marknadens bästa verktyg och processer och sedan kunna erbjuda dem till andra i konceptform. Vi har redan påbörjat diskussioner med licenstagare, avslöjar Henrik Ahnkron.

Text: Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%