Innehåll

Balans nr 7 2020

Tyst diplomati kring omställningsstödet

De olika reglerna och beskeden vad gäller omställningsstödet väcker huvudbry hos många. Therese Andersson, Affärsområdeschef Medlem på FAR, leder FARs arbete kring omställningsstödet.

– Vi tolkar de regelverk som kommer med syftet att hjälpa våra medlemmar. Det är ett noggrant arbete vi gör och vi gör det snabbt. FAR har jobbat otroligt hårt för att ta fram mallar som ska hjälpa revisorerna med revisorsintyg för de två olika omställningsstöden, säger hon.

Då praxis inte finns reglerat i dessa fall är det en utmaning att snabbt få fram.

– Utifrån den kunskap och expertis som finns inom FAR, på kontoret och hos våra engagerade medlemmar i expertnätverket, har vi fått fram praxis som både är rättssäker och legitim.

Vilka är de vanligaste frågorna som kommer in till medlemsrådgivningen?

– Vi får bland annat in många frågor kring FARs mallar, när omställningsstödet ska bokas upp, hur intyget ska upprättas, olika periodiseringsfrågor, obeståndsfrågor samt hur man ska tänka på utdelningsfrågor i relation till ägarförändringar.

– Jag vill också nämna att vi får många ärenden om korttidsstödet, och kring de frågorna för vi en god dialog med Tillväxtverket. Vi arbetar hårt med de här frågorna, även om det inte alltid märks. I diplomatspråk skulle man nog kalla det för tyst diplomati, säger Therese Andersson.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...