Innehåll

BFNS SKRIVELSER – BREVSVAR

Angående säkringsredovisning – ränteswap, terminsavtal m.m.

(2015-05-04)

Ni har i skrivelse till Bokföringsnämnden (BFN) ställt frågan om de företag som tillämpar BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2 AB) eller BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2 EF) får tillämpa säkringsredovisning på andra säkringsförhållanden än de som anges i punkterna 11.7, 13.5 och 17.8 i dessa regelverk.

K2 AB och K2 EF är regelverk som mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar kan välja att tillämpa i stället för huvudregelverket BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Ett överordnat mål med K2 AB och K2 EF är förenkling för mindre företag. Reglerna är utformade utifrån en avvägning av olika intressen och innehåller förenklingar i form av schablonregler, färre valmöjligheter, färre tilläggsupplysningar samt regler som ligger nära skattelagstiftningen. Ett förhållande som är viktigt att ha i åtanke vid tolkning av regelverken.

I samband med framtagandet av K2 beslutades att säkringsredovisning skulle tillåtas men begränsas till säkringsförhållanden som avser befintliga fordringar och skulder i utländsk valuta som säkras med terminer. Beslutet kommer till uttryck i punkterna 11.7, 13.5 och 17.8. Säkringsredovisning av andra säkringsförhållanden är således inte tillåten.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%