Här finns äldre upplagor av IFRS-volymen.

Nu gällande regler hittar du under ämnesområde IFRS.

IFRS-volymen 2023

IFRS-volymen 2023

IFRS-volymen 2022

IFRS-volymen 2022

IFRS-volymen 2021

IFRS-volymen 2021

IFRS-volymen 2020

Här finns äldre upplagor av IFRS-volymen.

IFRS-volymen 2020

IFRS-volymen 2019

Här finns äldre upplagor av IFRS-volymen.

IFRS-volymen 2019

IFRS-volymen 2018

Här finns äldre upplagor av IFRS-volymen.

IFRS-volymen 2018

IFRS-volymen 2013

Här finns äldre upplagor av IFRS-volymen.

2013 Flik 1 IASBs Föreställningsram för utforming av finansiella rapporter

2013 Flik 2 EU-förordningar

2013 Flik 3 International Financial Reporting Standards

2013 Flik 4 International Accounting Standards

2013 Flik 5 IFRS Interpretations Committee

2013 Flik 6 Standing Interpretations Committee

2013 Flik 7 Sökordsregister

I nedanstående pdf:er går det inte att söka på å, ä, ö och vissa specialtecken. Det går däremot att söka på delar av ord. Vid en sökning efter exempelvis balansräkning rekommenderar vi således att man bara söker på balansr.