Innehåll

Inledning

Sedan 2004 arbetar Bokföringsnämnden (BFN) med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). Detta är en grundläggande förenkling jämfört med tidigare regelverk som innehåller regler per område (en vägledning för varulager, en annan för intäkter etc.). När regelpaketen är färdiga väljer företaget som ska upprätta årsredovisning eller årsbokslut ett heltäckande paket med redovisningsregler.

I den här fliken i FARs Samlingsvolym – redovisning finns dels de vägledningar som hittills getts ut inom K-projektet, dels övrig normgivning från BFN som är tillämpbar för de företag som tillämpar ett K-regelverk.

Vid utgången av 2013 är följande K-regelverk beslutade:

  • K1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1).

  • K1 Ideella föreningar och registrerade trosamfund som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1).

  • K2 Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1).

  • K2 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1).

  • K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

K3 ska tillämpas av alla större företag senast på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013. Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som är ett mindre företag kan i stället välja att tillämpa ett förenklat regelverk, K2.

Ett mindre företag som valt att tillämpa K2 får alltid byta till K3. Ett företag som tillämpar K3 får däremot byta regelverk endast under vissa förutsättningar, se Byte mellan K-regelverk (BFNAR 2012:4).

Övrig normering från BFN samt en inledning till BFNs normgivning med tillämpningstabell återfinns under nästa flik i denna bok.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...