Arbetsgivaravgifter

2020-01-01–2019-07-01–2019-12-31
FöddaFödda
    –1937 0 %    –1937 0 %
1938–195410,21 %1938–195310,21 %
1955–31,42 %1954–31,42 %
Avgifternas fördelningArbetsgivaravgifter i procent
202020192018201720162015
Sjukförsäkringsavgift3,553,554,354,354,854,35
Föräldraförsäkringsavgift2,602,602,602,602,602,60
Ålderspensionsavgift10,2110,2110,2110,2110,2110,21
Efterlevandepensionsavgift0,600,600,700,701,171,17
Arbetsmarknadsavgift2,642,642,642,642,642,64
Arbetsskadeavgift0,200,200,200,200,300,30
Allmän löneavgift11,6211,6210,7210,729,6510,15
Summa31,4231,4231,4231,4231,4231,42

Tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna

För utbetalningar gjorda under perioden 1 mars till och med 30 juni 2020 finns möjlighet till nedsättning av arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgiften för maximalt 30 anställda. Endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp till 25.000 kronor per betalningsmottagare och månad måste betalas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%