Innehåll

Avkastningsskatt på pensionsmedel

Pensionsmedel påförs en avkastningsskatt om 15 % av en schablonmässigt beräknad avkastning på pensionskapitalet. För kapitalförsäkringar är motsvarande skattesats 27 %.

Skatteunderlaget för avkastningsskatten beräknas i två steg. Först beräknas ett kapitalunderlag. Därefter beräknas den schablonmässiga avkastningen på detta kapital genom att kapitalunderlaget multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan, dock lägst 0,5 procent.

Kapitalunderlag

För livförsäkringsföretag, understödsföreningar och pensionsstiftelser utgörs kapitalunderlaget i princip av tillgångar minus skulder vid beskattningsårets ingång.

För avsättning till konto ”Avsatt till pensioner” bestäms kapitalunderlaget till pensionsskuldens belopp vid ingången av beskattningsåret.

För individuellt pensionssparande utgörs kapitalunderlaget av värdet av pensionssparkontot vid beskattningsårets ingång.

Genomsnittlig statslåneränta

Skatteverket har angett den genomsnittliga statslåneräntan enligt följande.

InkomstårProcent
20180,48 (0,5)
20170,51
20160,34 (0,5)
20150,58
20141,62
20132,01
20121,52
20112,57
20102,76
20093,10
20083,88
20074,13
20063,61
20053,24

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%