Innehåll

Basränta

I skattekontosystemet tillämpas ett enhetligt ränteinstitut.

Överskott och underskott på skattekonto ränteberäknas dagligen med utgångspunkt från en basränta som baseras på sexmånaders statsskuldväxlar. Basräntan kan ändras under året. Ändring ska ske om räntan på statsskuldväxlarna ändrats med minst en procentenhet.

PeriodBasränta
2013-01-01–1,25 %
2011-10-01–2012-12-311 %
2011-02-01–2011-09-302 %
2010-11-01–2011-01-311 %
2009-04-01–2010-10-310 %
2009-02-01–2009-03-311 %
2009-01-01–2009-01-312 %
2008-12-01–2008-12-313 %
2007-07-01–2008-11-304 %
2006-09-01–2007-06-303 %
2004-04-01–2006-08-312 %
2003-04-01–2004-03-313 %

Intäktsränta beräknas efter en nivå och är inte skattepliktig.

Kostnadsräntan beräknas efter tre olika nivåer beroende på vari skulden består. Den är inte avdragsgill.

Ränta på skattekontoNivå
Intäktsränta 0 %
Kostnadsränta – låg 1,25 % (= basräntan)
Kostnadsränta – hög16,25 % (basräntan + 15 procentenheter)

Till och med 2012 fanns även en mellanränta på kostnadssidan som var 1,25 % av basräntan.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%