Innehåll

Basränta

I skattekontosystemet tillämpas ett enhetligt ränteinstitut.

Överskott och underskott på skattekonto ränteberäknas dagligen med utgångspunkt från en basränta som baseras på sexmånaders statsskuldväxlar. Basräntan kan ändras under året. Ändring ska ske om räntan på statsskuldväxlarna ändrats med minst en procentenhet.

PeriodBasränta
2013-01-01–1,25 %
2011-10-01–2012-12-311 %
2011-02-01–2011-09-302 %
2010-11-01–2011-01-311 %
2009-04-01–2010-10-310 %
2009-02-01–2009-03-311 %
2009-01-01–2009-01-312 %
2008-12-01–2008-12-313 %
2007-07-01–2008-11-304 %
2006-09-01–2007-06-303 %
2004-04-01–2006-08-312 %
2003-04-01–2004-03-313 %

Intäktsränta beräknas efter en nivå och är inte skattepliktig.

Kostnadsräntan beräknas efter tre olika nivåer beroende på vari skulden består. Den är inte avdragsgill.

Ränta på skattekontoNivå
Intäktsränta 0 %
Kostnadsränta – låg 1,25 % (= basräntan)
Kostnadsränta – hög16,25 % (basräntan + 15 procentenheter)

Till och med 2012 fanns även en mellanränta på kostnadssidan som var 1,25 % av basräntan.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%