Bilförmån

Beräkning av bilförmån – huvudregel

Generell formelInkomstår 2020
0,29 × prisbasbelopp13.717
++
75 % av statslåneräntan
30 november året före inkomståret (dock lägst 0,375 %) × nybilspriset
0,375 % av nybilspriset
++
9 % av nybilspriset t.o.m. 7,5 pbb9 % av nybilspriset upp t.o.m. 354.750 kr
++
20 % av nybilspriset överstigande 7,5 pbb20 % av nybilspriset överstigande 354.750 kr
++
bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagenbilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen
==
BilförmånBilförmån år 2020

Sexårsbilar

För bilar som är sex år eller äldre anses nybilspriser motsvara fyra prisbasbelopp, om inte det verkliga nybilspriset plus anskaffningskostnad för extrautrustning är högre. Extrautrustning läggs till det verkliga nybilspriset. Något sådant tillägg ska inte göras om nybilspriset bestäms till fyra prisbasbelopp.

Bilkostnader i tjänsten

InkomstårEgen bil (kr/mil)Förmånsbil (kr/mil)
dieselannat drivmedel
202018,506,509,50
201918,506,509,50

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%