Bilförmån

Beräkning av bilförmån – huvudregel

Generell formelInkomstår 2020
0,29 × prisbasbelopp13.717
++
75 % av statslåneräntan
30 november året före inkomståret (dock lägst 0,375 %) × nybilspriset
0,375 % av nybilspriset
++
9 % av nybilspriset t.o.m. 7,5 pbb9 % av nybilspriset upp t.o.m. 354.750 kr
++
20 % av nybilspriset överstigande 7,5 pbb20 % av nybilspriset överstigande 354.750 kr
++
bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagenbilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen
==
BilförmånBilförmån år 2020

Sexårsbilar

För bilar som är sex år eller äldre anses nybilspriser motsvara fyra prisbasbelopp, om inte det verkliga nybilspriset plus anskaffningskostnad för extrautrustning är högre. Extrautrustning läggs till det verkliga nybilspriset. Något sådant tillägg ska inte göras om nybilspriset bestäms till fyra prisbasbelopp.

Bilkostnader i tjänsten

InkomstårEgen bil (kr/mil)Förmånsbil (kr/mil)
dieselannat drivmedel
202018,506,509,50
201918,506,509,50

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%