Egenavgifter

2020-01-01–2019-07-01–2019-12-31
FöddaFödda
    –1937 0 %    –1937 0 %
1938–195410,21 %1938–195310,21 %
1955–28,97 %1954–28,97 %
Avgifternas fördelningEgenavgifter i procent
202020192018201720162015
Sjukförsäkringsavgift3,643,644,444,444,944,44
Föräldraförsäkringsavgift2,602,602,602,602,602,60
Ålderspensionsavgift10,2110,2110,2110,2110,2110,21
Efterlevandepensionsavgift0,600,600,700,701,171,17
Arbetsmarknadsavgift0,100,100,100,100,100,10
Arbetsskadeavgift0,200,200,200,200,300,30
Allmän löneavgift11,6211,6210,7210,729,6510,15
Summa28,9728,9728,9728,9728,9728,97

Nedsättning av egenavgift

Egenavgiften sätts ned med 7,5 % av avgiftsunderlaget, dock högst 15.000 kr. Nedsättningen av egenavgiften är förenad med vissa villkor.

Passiv näringsverksamhet

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter.

Schablonavdrag

Schablonavdrag för egenavgifter i näringsverksamhet utgör maximalt 25 % på överskottet i näringsverksamheten. För passiv näringsverksamhet tillåts avdrag med 20 %.

Tillfällig nedsättning av egenavgifterna under inkomstår 2020

Rätt till sänkta egenavgifter gäller för överskott i en aktiv näringsverksamhet för personer födda 1955 eller senare. Då betalas bara ålderspensionsavgift på överskott upp till 100.000 kronor. För överskott över 100.000 kr betalas alla avgifter. Nedsättningen gäller för hela 2020.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%