Innehåll

Mervärdesskatt – Skattesatser

Skattesats
(del av pris)
Slag av varor och tjänster
25 %Generell skattesats.
(20 %)Omfattar all mervärdesskattepliktig omsättning. Vissa varor och tjänster beskattas efter en lägre skattesats (se nedan).
12 %
(10,71 %)
Rumsuthyrning i hotellrörelse, upplåtelse av campingplats, försäljning av livsmedel och EU-förvärv av livsmedel (ej vatten från vattenverk, sprit, vin, starköl). Konstnärers försäljning av egna alster samt import av vissa konstverk, samlarföremål och antikviteter. Restaurangverksamhet (dock ej alkoholhaltiga drycker). Reparationer av cyklar, skor och kläder.
 6 %
(5,66 %)
Omfattar bl.a. böcker, tidningar och tidskrifter (även elektroniska publikationer). Tillträde till konserter, cirkus-, teater-, opera- och balettföreställningar och dylikt. Tillträde till djurparker. Upphovsrättsliga överlåtelser och upplåtelser, rätt till ljud- eller bildupptagning, idrottsområdet, persontransporter.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%