Innehåll

FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2015:22 Eurokurs på försäkringsområdet

(senast ändrad genom FFFS 2019:27)

1 §Dessa föreskrifter gäller vid tillämpning av

  1. försäkringsrörelselagen (1982:713) som tillämpas av understödsföreningar enligt lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043),
  2. lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
  3. försäkringsrörelselagen (2010:2043),
  4. lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
  5. Finansinspektionens föreskrifter som har meddelats med stöd av försäkringsrörelseförordningen (2011:257), eller
  6. Finansinspektionens föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen (2019:809) om tjänstepensionsföretag.

FFFS (2019:27)

2 §Vid omräkning till svenska kronor av ett belopp som i en författning enligt 1 § har angetts i euro, ska en euro från och med den 31 december varje år anses motsvara det värde i svenska kronor som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) och som avser närmast föregående sista dagen i oktober månad. [1]

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:22

Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 december 2015, då Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:48) om eurokurs ska upphöra att gälla.

2019:27

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

  • [1]

    För 2020 innebär det att 1 euro motsvarar 10,7498 kronor [red.anm.].

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%