Innehåll

KRONOFOGDEMYNDIGHETENS FÖRFATTNINGSSAMLING

KFMFS 2018:1 Bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning under år 2019

1 §Förbehållsbeloppet ska bestämmas med ledning av ett normalbelopp.

2 §Normalbeloppet ska för en ensamstående gäldenär vara 4.923 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 8.133 kr i månaden och för varje barn 2.612 kr i månaden till och med det kalenderår då barnet fyller sex år och 3.007 kr i månaden för tid därefter.

3 §Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod ska gälla.

MånadTvå veckorVeckaDag
Ensamstående4.9232.2971.149164
Makar och jämställda8.1333.7961.898271
Barn t.o.m. det kalenderår då ­barnet fyller sex år2.6121.219  610 87
Barn fr.o.m. det kalenderår då ­barnet fyller sju år3.0071.403  702100

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till och med den 31 december 2019.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%