Prop. 2002/03:147

Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och registreringsverket

Prop. 2002/03:147 Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och registreringsverket

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i bl.a. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen (1991:614), lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. och handelsregisterlagen (1974:157).

Enligt förslaget skall vissa ärenden om likvidation av ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och sambruksföreningar flyttas från tingsrätten till Patent- och registreringsverket. Vidare skall vissa ärenden flyttas från länsstyrelsen till Patent- och registreringsverket. Det gäller ärenden om tillstånd för en bostadsrättsförening att upplåta bostadsrätt innan den slutliga kostnaden för föreningens hus har redovisats och ärenden om tillstånd för en bostadsrättsförening att ta emot förskott vid förhandsavtal. Det gäller också ärenden om tillstånd för en kooperativ hyresrättsförening att ta emot förskott på en upplåtelseinsats och medgivande för en sambruksförening att fortsätta sin verksamhet trots att antalet medlemmar i föreningen har gått ned under tre. Patent- och registreringsverket skall också ta emot anmälan om föreståndare enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Det föreslås vidare att tingsrättens handläggning av likvidationsärenden som gäller ekonomiska föreningar skall ändras. För närvarande kallar tingsrätten alltid till ett sammanträde för prövning av likvidationsfrågan. Det föreslås att handläggningen i stället normalt skall vara skriftlig.

Slutligen föreslås regler som ger Patent- och registreringsverket större möjligheter att ur handelsregistret avföra handelsbolag som endast har en registrerad bolagsman eller som helt saknar registrerade bolagsmän.

I propositionen behandlas även vissa frågor om avregistrering av bostadsrättsföreningar och registrering av vissa uppgifter i handelsregistret. I dessa delar lämnas dock inte några förslag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%